Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Т. 5: Класична німецька філософія - Методичка з Філософії (частина 1) - Studbook
Главная->Філософія->Содержание-> Т. 5: Класична німецька філософія

Методичка з Філософії (частина 1)

Т. 5: Класична німецька філософія

 

Мета: розглянути Німецьку класичну філософію як вершину світової філософії доби модерну, її місце в історії філософської думки. З’ясувати особливості філософських поглядів І. Канта на природу і свободу, теоретичний та практичний розум, людину як "громадянина двох світів". На прикладі філософії Й.Г. Фіхте та Ф.В. Шеллінга проаналізувати філософію абсолютного суб’єкта та філософію тотожності й одкровення. Дослідити діалектичну методологію, вчення про людину, абсолютний Дух та історію Г.В.Ф. Гегеля. Опрацювати специфіку антропологічного матеріалізму Л. Фейєрбаха, його вчення про любов як основу спілкування.

Основні поняття: об’єктивний ідеалізм, суб’єктивний ідеалізм, абсолютний Дух, об’єктивний Дух, суб’єктивний Дух, антиномії розуму, практичний розум, категоричний імператив, гіпотетичний імператив, трансцендентальна філософія, академізм, діалектика, антиномії, система, прогрес, апріоризм, річ в собі, феномен, ноумен.

 

План лекції:

1.                Характерні особливості Німецької Класичної філософії.

2.                Гносеологічні та етичні погляди І. Канта.

3.                Діалектика суб’єкту Й. Фіхте та натурфілософія Ф. Шеллінга.

4.                Діалектичний метод та система об`єктивного ідеалізму Г. Гегеля.

 

Семінар: Німецька класична філософія:

1.                Трансцендентальна філософія І. Канта.

2.                Науковчення Й. Фіхте.

3.                Філософія Ф. Шеллінга.

4.                Ідеалістична теорія діалектики Г. Гегеля.

 

 

42