Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
  тотожність і відмінність їх вчень про субстанцію - Методичка з Філософії (частина 1) - Studbook
Главная->Філософія->Содержание-> тотожність і відмінність їх вчень про субстанцію

Методичка з Філософії (частина 1)

 тотожність і відмінність їх вчень про субстанцію

"Під субстанцією я розумію те, що існує салю у собі і представляється саме через себе, тобто те, явлення чого не потребує явлення іншої речі, з якої воно повинно було би утворитися.

Під атрибутом я розумію те, що розум маніфестує в субстанції як таке, що складає її сутність.

Під модусом я розумію стан субстанції, те, що існує в іншому та маніфестується через це інше.

Під богом я розумію істоту абсолютно безконечну..., тобто субстанцію, що складається з безконечно багатьох атрибутів, з котрих кожен виражає вічну та безконечну сутність.

Вільною називається така річ, яка існує з однієї лише необхідності своєї власної природи і визначається до дії лише сама собою. Необхідною .ж .. .називається така, котра чимось іншим спонукається до існування та дії за певним та визначеним образом ".

(Бенедикт Спіноза)

Поясніть своїми словами, як тлумачить субстанцію Б.Спіноза. Наведіть приклади акциденцій. Як пояснити різницю між свободою та необхідністю за Б.Спінозою?

 

"Монада...є... проста субстанція, що входить до складу складних; проста - значить така, що не має частин. Із необхідністю повинні існувати прості субстанції, тому що існують складні, бо складна субстанція є... зібрання або агрегат простих (монад). Кожна монада необхідно повинна відрізнятися від іншої. Бо ніколи не буває у природі двох істот,... у котрих не можна було би знайти відмінності... Всяке створене буття - а, отже, і створена монада, - підлягає зміні. І... такі зміни у монаді є безперервними. Нічого іншого неможна знайти у простій субстанції..., крім сприймань та їх змін. І тільки в них.. .є всі внутрішні дії простих субстанцій".

(Готфрід Вільгельм Лейбніц)

Чи відповідає поняття "монада" у Г.Лейбніца поняттю "атом" у Демокріта? У наведеному тексті монада тлумачиться як матеріальне утворення чи як елемент духовного світу? - Порівняйте вихідні онтологічні Б.Спінози та Г.Лейбніца: в чому вони співпадають, чим докорінно відрізняються? Якою мірою ці ідеї можна використати в наш час для пояснення дійсності?

 

39