Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Скептицизм Д. Юма, сенсуалістські максими Дж. Берклі. - Методичка з Філософії (частина 1) - Studbook
Главная->Філософія->Содержание->Скептицизм Д. Юма, сенсуалістські максими Дж. Берклі.

Методичка з Філософії (частина 1)

Скептицизм Д. Юма, сенсуалістські максими Дж. Берклі.

"...Філософія - це здійснюване через правильне розмірковування пізнання явищ або дій, що виходить із знання їх можливого виникнення чи утворення, а також дійсного чи можливого способу їх виникнення, виходячи із знання їхніх дій... Це - наука про причини або .. .наука про "чому". Отже, метод при вивченні філософії є найкоротший шлях до того, щоб на підставі знання причин прийти до пізнання їх дій і на підставі знання дій прийти до пізнання їх причин".

(Томас Гоббс)

В даному уривку наводиться визначення філософії та методу пізнання за Т.Гоббсом. Зверніть увагу на те, як Т. Гоббс розуміє сутність філософії:

а) як таємне і сакральне (священне) знання ( тобто езотерична);

б)  як проникнення у сутність людського "Я" (антропологічна);

в) як пізнання явищ через їхні дії (гносеологічна).

 Як можна зрозуміти з даного уривку: метод - це:

а)  лабораторна діяльність;

б)  експерименти;

в)  спосіб розмірковування;

г)  певний спосіб пізнання явищ.

Конкретизація уявлень Т.Гоббса про метод філософського дослідження подана в наступному уривку:

"Перший початок всякого знання - образи сприйняття та уявлення. Проте, чому вони існують та звідки походять, ми дізнаємося лише через наукове дослідження, котре... полягає в розкладанні предмета на його основні елементи і в з'єднанні останніх. Тому всякий метод, за допомогою якого ми досліджуємо причини речей, є або з'єднувальним, або роз'єднувальним. Зазвичай роз'єднувальний метод називають аналітичним, а з'єднувальний - синтетичним".

(Томас Гоббс)

Як Т.Гоббс розрізняє способи пізнання у філософії та у природничих науках? Наведіть приклади використання аналітичного методу та синтетичного методу у різних сферах знання.

 

"Всі висновки щодо фактів ґрунтуються ...на відношенні причини до дії. Лише це відношення може вивести нас за межі нашої пам'яті і відчуттів. ...Знання відношення причинності... виникає цілком з досвіду, коли ми помічаємо, що окремі об'єкти постійно з'єднуються один з одним. ...Жоден об'єкт не виявляє у своїх доступних для почуттів якостях ні причин, що його породили, ні дій, котрі він здійснить; і наш розум без допомоги досвіду не може зробити ніякого висновку відносно реального існування та фактів. ...Наш розум ... не може знайти дії у .. .причині, ...бо дія абсолютно відмінна від причини і тому ніколи не може бути відкрита в ній".

(Д. Юм)

Уважно прочитайте міркування Д.Юма щодо зв'язку фактів з досвідом. Наведіть приклади, які б показували, що уявлення про причинний зв'язок виводиться з досвіду. Як можна пояснити вислови: "дія відмінна від причини", "дія не може бути відкрита в причині"?

 

"Від причин, які зовнішньо подібні, ми очікуємо подібних же дій; у цьому суть всіх наших висновків з досвіду. ...Не лише неосвічені та тупі селяни, але й діти і навіть тварини вдосконалюються завдяки досвіду і вивчають якості об'єктів природи, спостерігаючи їх дії. ... Тому всі висновки з досвіду є наслідком звички, а не розмірковування ".

( Д. Юм)

Чи можете ви стверджувати на підставі власного досвіду, що звичка - це те ж саме, що знання? Аргументуйте свою відповідь. Чи може досвід, у відповідності з наведеними міркуваннями Д. Юма, давати нам достовірні знання? Як би ви пояснили, в чому полягає скептицизм Д. Юма?

 

"... Усі погодяться з тим, що ні наші думки, ні пристрасті, ні ідеї, що створюються уявою, не існують поза нашою душею. ...Я говорю: стіл існує, - це значить, що я бачу його та відчуваю його на дотик; якби я знаходився поза моїм кабінетом, то сказав би, що стіл існує, розуміючи це таким чином, що, бувши в моєму кабінеті, я міг би сприйняти його... Тут був запах - це значить, що я його відчував; був звук - значить, його чули; були колір або фігура - значить, вони були сприйняті зором або на дотик. ...Те, що говорять про безумовне існування непомислених речей без будь-якого відношення до того, що їх хтось сприймає, для мене абсолютно незрозуміла ".

(Джордж Берклі)

Наведіть приклади (пізнавальні ситуації), які б підтверджували слова Дж. Берклі. Які аргументи можливі на користь того, що речі існують і тоді, коли їх ніхто не сприймає?

 

37