Главная->Філософія->Содержание->Т. 2: Антична філософія

Методичка з Філософії (частина 1)

Т. 2: Антична філософія

Мета: розкрити своєрідність античної філософії, як спроби побудувати раціоналістичну картину світу, в якій відбувся перехід від «міфу до логосу». Звернути увагу на основні риси, течії та представників античної філософії. Проаналізувати філософські ідеї Сократа, Платона та Аристотеля. Визначити особливості етичних вчень елліністичних мислителів.

Основні поняття: космос, хаос, першооснова, апейрон, космоцентризм, натурфілософія, софісти, першоелемент, майєвтика, ейдос, форма, Єдине, Благо, Логос, діалектика, епохе, атомізм, метафізика, кінізм, стоїцизм, епікуреїзм, скептицизм, неоплатонізм.

 

План лекції:

1.    Загальна характеристика Античного світогляду і філософії.

2.    Досократичний період античної філософії.

3.    Класичний період античної філософії (Сократ, Платон, Аристотель).

4.    Характерні риси елліністичної філософії.

 

Семінар: Філософія античного світу:

1.                Моральна та логічна проблематика філософії Сократа.

2.                Вчення про ейдоси, пізнання і людину та суспільство у Платона.

3.                Вчення Аристотеля про форми, класифікацію наук, етику та державу.

4.                Стоїцизм, епікуреїзм та неоплатонізм як напрями елліністичної філософії.

 

13