Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Методичка з Філософії (частина 1) - невідомий - Studbook
Главная->Філософія->Содержание

Методичка з Філософії (частина 1)

ЗМ 1 (Т. 1-6): Історія філософії.

Т. 1: Сутність філософії та її роль в суспільстві

Методичні рекомендації до семінару:

Методичні вказівки і рекомендації:

Робота з першоджерелами:

Взаємовідношення філософії та світогляду.

Особливості філософського мислення.

Структура філософського знання.

Функції філософського знання.

Історична зміна предмета філософії.

Т. 2: Антична філософія

Методичні рекомендації до семінару:

Методичні рекомендації до самостійної роботи:

Робота з першоджерелами:

Особливості, умови формування та етапи розвитку античної філософії.

Розвиток ідей в античній натурфілософії.

Ідеї та представники високої класики в розвитку античної філософії: софісти, Сократ, Платон та Арістотель.

Загальні риси та провідні школи пізньої античної філософії

Т. 3: Філософія Середньовіччя та епохи Відродження

Методичні рекомендації до семінару:

Методичні вказівки до самостійної роботи:

Робота з першоджерелами:

Зміни у світогляді при переході від античності до середньовіччя.

Місце філософії у духовному житті середньовіччя.

Вихідні ідеї східної та західної патристики.

Схоластика і містика як напрями середньовічної філософії.

Загальні особливості епохи Відродження та її провідні філософські напрями.

Т. 4: Філософія Нового Часу і Просвітництва

Методичні вказівки для семінарського заняття:

Методичні рекомендації до самостійної роботи:

Робота з першоджерелами:

Панорама соціокультурних та духовних процесів у Європі Нового часу та особливості розвитку філософії.

Методологічні пошуки Ф.Бекона та Р. Декарта

Теорія пізнання Т. Гоббса та Дж. Локка.

Скептицизм Д. Юма, сенсуалістські максими Дж. Берклі.

Б. Спіноза та Г. Лейбніц –

 тотожність і відмінність їх вчень про субстанцію

Б.Паскаль та філософія Просвітництва про місце і роль людини у світі

Вихідні ідеї європейського Просвітництва.

Т. 5: Класична німецька філософія

Методичні рекомендації до семінару:

Методичні рекомендації до самостійної роботи:

Робота з першоджерелами:

Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії, її особливості та здобутки

І.Кант - засновник німецької класичної філософії

Філософія Й.Г. Фіхте та Ф. Шеллінга

Філософія Г. Гегеля

Особливості філософії Л. Фейєрбаха

Т. 6: Сучасна західна філософія

Методичні рекомендації до семінарського заняття:

Методичні рекомендації до самостійної роботи:

Робота з першоджерелами:

Порівняльна характеристика вихідних ідей класичної та

некласичної філософії.

Вихідні ідеї А. Шопенгауера та С. Кіркегора

Напрями розробки "наукової філософії" у XIX столітті

Вихідні ідеї філософії Ф.Ніцше

Загальна характеристика історико-філософського процесу в ХХ ст.

Сучасна методологія науки: неопозитивізм і постпозитивізм

Антропологічні напрями: філософська антропологія, екзистенціалізм, фрейдизм, неофрейдизм

Вихідні ідеї феноменологічної філософії.

Ідеї філософської антропології як течії західної філософії XX ст.

Психоаналітична концепція З.Фрейда; ідеї неофрейдизму.

Персоналізм як напрям антропологічної філософії XX ст.

Ідеї культурології у філософії XX ст.

Структуралізм

Релігійна філософія XX ст.

Т. 7: Українська філософія

Методичні рекомендації до семінару:

Методичні рекомендації до самостійної роботи:

Робота з першоджерелами:

Особливості розвитку філософської думки Київської Русі; вихідні ідеї та релігійно-філософські джерела

Філософія Відродження в Україні.

Філософія в Києво-Могилянській академії.

Філософські ідеї Григорія Сковороди

Українська філософія початку XIX ст.

Українська університетська філософія XIX ст.

Філософські ідеї в літературі та в громадсько-політичних рухах

Українська філософія XX ст.

Особливості розвитку української філософії у 30-90-х роках XX ст.

 

1