Главная->Маркетинг->Содержание

Маркетинг основны питання

1.  Сутність маркетингу. Історія розвитку маркетингу

7.Принципи маркетингу і сучасні тенденції маркетингу

8.Розкрити завдання та функції маркетингу

Сутність управління маркетингом, концепції управління маркетингом

Задачі і функції управління маркетингом

11. Організаційна структура служб маркетингу

12. Суть процесу управління маркетингом

13. Сегментування ринків, фактори за якими відбувається сегментування ринків

14. Позиціювання товару на ринку. Способи позиціювання товару на ринку

15. Поняття маркетингового дослідження. Суть і задачі маркетингових досліджень.

16. Структура маркетингових досліджень

17. Цілі і принципи маркетингових досліджень

18. Етапи проведення маркетингового дослідження

20. Поняття первинної інформації. Методи збору первинної інформації

 21. Способи зв’язку з аудиторією. Переваги та недоліки цих способів.

22. Методи проведення маркетингових досліджень

23. Типи товарів, які відносяться до них. Процес прийняття споживачем товарів –новинок. Можна виділити кілька типів нових товарів:

24.Ринок підприємства і споживацький ринок. Чим відрізняється маркетинг на ринку підприємств від споживацького маркетингу. Ринок підприємств має величезні розміри. Багато в чому він схожий на споживацький ринок, проте його структура характеризується меншою кількістю більш крупних покупців, які тісніше сконцентровані географічно. Попит на товари виробничого призначення відрізняється від попиту на споживацькі товари, хоча і є похідним від останнього. На ринку підприємств покупці стикаються з складнішим процесом ухвалення рішень про покупку.

25.Класифікація ринків, основні ознаки класифікації ринків.

27.Поняття про товар, основні ознаки, рівні товару

26.Сутність, цілі і структура і завдання  маркетингової товарної політики.

28.Поняття товару. Класифікація товарів.

29.Поняття конкурентоспроможності. Етапи оцінки конкурентоспроможності товару.

30.Типи товарів,які можна віднести до нових. Етапи розробки нових товарів.

32.Організація управління продукцією.

33.Поняття торгової марки, складова марки, види марок, які використовують діячі ринку.

34. Упаковка товарів, функції упаковки. Сервіс, види сервісу

35. Поняття асортименту і номенклатури. Як приймає виробник рішення стосовно асортименту та номенклатури.

36. Суть маркетингової цінової політики, ціноутворення, структура маркетингової цінової політики. Цілі цінової політики.

37. Ціна, значення ціни, як встановлюються ціни, фактори що впливають на рішення стосовно цін.

38. Типи ринків. Характеристика ціноутворення на різних типах ринків

39. Стратегії цінової політики підприємства

40. Закон попиту. Зв'язок ціни з попитом та пропозицією

41. Поняття цінової еластичності, коефіцієнт цінової еластичності. Фактори які впливають на еластичність

42. Оцінка витрат. Точка беззбитковості

43. Методи ціноутворення

44. Методика розрахунку кінцевої ціни. Фактори, що впливають на встановлення кінцевої мети

45. Державне регулювання цін

46. Сутність, основні інструменти маркетингової політики комунікації

47. Поняття реклами, як засобу просування товару на ринок. Види і моделі реклами.

48. Стимулювання збуту, засоби стимулювання збуту. Пропаганда, інструменти пропаганди.

49. Персональний продаж. Які прийоми комунікацій ви знаєте?

50. Завдання маркетингової політики комунікації. Етапи просування товарів на ринок.

51. Цільові аудиторії реклами. Неекономічні цілі рекламної компанії.

52. Вибір засобів реклами. Основні носії реклами, їх скорочена характеристика

53. Процес підготовки рекламного звернення. Види рекламного звернення.

53. Рекламний бюджет. Методи розрахунку рекламного бюджету.

54. Рекламний бюджет. Методи розрахунку рекламного бюджету.

55. Попередня оцінка ефективності реклами. Пропаганда, інструменти пропаганди.

56.  ПОСЕРЕДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСЬ. СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ. ВИДИ ПОСЕРЕДНИКІВ.

57. ПОНЯТТЯ КАНАЛУ РОЗПОДІЛЕННЯ. ФУНКЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛЕННЯ.

58. РІВНІ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛЕННЯ

59. СУТНІСТЬ ПОСЕРЕДНИЦТВА. ВИДИ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПОСЕРЕДНИКІВ.

60. СУТНІСТЬ ТОВАРОРУХУ. ОСНОВНІ ВИТРАТИ ТОВАРОРУХУ.

61. ТИПИ СТРАТЕГІЙ ФІРМИ. СТРАТЕГІЇ ФІРМИ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ТОВАРУ.

62. ПОНЯТТЯ СТРАТЕГІЇ. КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ

63. СТРАТЕГІЇ ФІРМИ відносно ринку

64. ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГУ. ПРОГРАМА ФІРМИ.

65. МАРКЕТИНГОВИЙ КОНТРОЛЬ ВИДИ МАРКЕТИНГОВОГО КОНТРОЛЮ.

 

1