Главная->Політологія->Содержание

Лекції з курсу “Політологія”

Тема1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ.

1. Зміст, суть і особливості політики як соціального явишя.

2. Роль політики і політичного керівництва у сучасному світі.

3. Політологія - наука про політичні (владні) відносини в суспільстві і механізмі їх функціонування.

Тема 2. ПОЛІТОЛОГІЧНІ ІДЕЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ І СЕРЕДНІХ ВІКІВ

1. Політика і політичні вчення в Стародавньому світі.

2. Еволюція політичної думки в епоху середньовіччя і Відродження.

Тема 3. ПОЛІТИЧНА ДУМКА НОВОГО ЧАСУ

1. Фундаментальні політичні Ідеї буржуазії.

2. Особливості російського лібералізму.

3. Становлення і розвиток політології в ХІХ-ХХ ст,

Тема 3. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

Запорізька СІЧ.

Тема 4. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА План

1. Суть політичної системи, її структура. Способи організації влади.

2. Основні механізми здійснення влади.

3. Сіть демократії та основні напрями демократизації політичних систем.

Тема 5. Влада в політичному житті суспільства.

1. Влада як засіб та мета політики.

2. Легітимність влади.

3. Суспільне насильство: форми та функції.

4. Політична влада та механізм її здійснення. Поділ влади.

5. Проблеми формування і функціонування влади в Україні.

Тема 6- Людина як суб'єкт та об'єкт політики.

1. Політика в системі ціннісних орієнтацій людини.

2. Політична соціалізація особи.

3. Суб'єкти та об'єкти політики.

4. Види політичної діяльності.

Тема 9: Політична культура суспільства

Політика як феномен культури.

Сутність та структура політичної культури, її функції та основні типи.

Політична свідомість суспільства; сутність та основні характеристики.

Політична культура та свідомість сучасного українського суспільства

Тема 10 :Політичні партії та партійні системи.

1. Поняття політичної партії. Їх розвиток та функції політичної системи.

2. Типологія політичних партій та партійних систем.

 

1