Главная->Філософія->Содержание->Т. 16: УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ

Лекції з Філософії (частина 2)

Т. 16: УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФІЯ

Мета: розглянути особливості формування світогляду та філософських ідей Київської Русі. Проаналізувати формування гуманістичних та просвітницьких філософських вчень в Україні. З’ясувати як Києво-Могилянська академія вплинула на українську філософську думку. Звернути увагу на співвідношення теорії і практики, самопізнання, тлумачення Біблії та світу у Г. Сковороди. Проаналізувати філософію національної ідеї М. Костомарова, Т. Шевченка, І. Франка, М. Драгоманова, Д. Донцова та В. Липинського та  розвиток філософії в Україні на сучасному етапі.

Основні поняття: кордоцентризм, гуманізм, просвітництво, концепція «трьох світів», гуманізм, сродна праця, національна ідея.

 

План лекції:

1.     Особливості української філософської парадигми від давніх часів до XVII ст.

2.     Філософія Києво-Могилянської доби.

3.     Філософська концепція Григорія Сковороди.

4.     Філософія України XIX - початку XX ст.

 

 

42