Главная->Філософія->Содержание->Питання для самоперевірки:

Лекції з Філософії (частина 2)

Питання для самоперевірки:

1.     В чому полягає “коперніканський переворот” в філософії, здійснений І. Кантом?

2.     Назвіть три “Критики” І. Канта та охарактеризуйте предмет кожної з цих книг.

3.     Що таке критична та трансцендентальна філософія?

4.     Які головні пізнавальні властивості людини виділяє І.Кант? Роль уяви в гносеології Канта?

5.     Що таке антиномії розуму? Назвіть чотири антиномії розуму.

6.     Дайте формулювання категоричного імперативу Канта. Як співвідноситься золоте правило давніх мудреців та категоричний імператив Канта?

7.     Який доказ існування Бога реабілітує Кант в своїй естетиці?

8.     Що означає вислів Гегеля: “Свобода – це пізнана необхідність”?

 

Теми для дискусії та міркування:

1.                Німецька класична та сучасна філософії: діалог чи протистояння?

2.                Чи можлива діалектична логіка як наука про мислення?

3.                Етика обов’язку Канта та сучасні етичні концепції.

4.                Вчення про свободу Канта та Гегеля: єдність та відмінність.

5.                Марксистсько-ленінська філософія – міф чи реальність?

 

Теми рефератів:

1.     Філософія І. Канта як перехідна ланка між раціоналізмом Про­світництва і романтично забарвленою філософією XIX ст.

2.     Проблема активності суб'єкта пізнання у філософії І. Канта.

3.     Проблеми моралі у філософії І. Канта.

5.     Діалектика як тип світогляду у філософії Г. Гегеля.

6.     Чи можлива діалектична логіка як наука про мислення?

7.     Естетика Гегеля.

8.     Філософія релігії Гегеля.

9.     Марксистсько-ленінська філософія: міф чи реальність?

 

Основна література:

1.                Бичко І.В. та ін. Історія філософії: Підручник для студентів вищих закладів освіти.– К., 2001.

2.                Всемирная энциклопедия: Философия. – М., Минск, 2001.

3.                История философии. Запад – Россия – Восток. Кн. III.

4.                Кунцман П., Буркард Ф-П., Видман Ф. Философия. Dtv-Atlas. – М., 2002.

5.                Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. – М., 2010.

6.                 Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – К., 2007.

7.                Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж. Навчальний посібник. – К., 2000.

 

 

34