Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Т. 14: КЛАСИЧНА НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ - Лекції з Філософії (частина 2) - Studbook
Главная->Філософія->Содержание->Т. 14: КЛАСИЧНА НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ

Лекції з Філософії (частина 2)

Т. 14: КЛАСИЧНА НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ

Мета: розглянути Німецьку класичну філософію як вершину світової філософії доби модерну, її місце в історії філософської думки. З’ясувати особливості філософських поглядів І. Канта на природу і свободу, теоретичний та практичний розум, людину як "громадянина двох світів". На прикладі філософії Й.Г. Фіхте та Ф.В. Шеллінга проаналізувати філософію абсолютного суб’єкта та філософію тотожності й одкровення. Дослідити діалектичну методологію, вчення про людину, абсолютний Дух та історію Г.В.Ф. Гегеля. Опрацювати специфіку антропологічного матеріалізму Л. Фейєрбаха, його вчення про любов як основу спілкування.

Основні поняття: об’єктивний ідеалізм, суб’єктивний ідеалізм, абсолютний Дух, об’єктивний Дух, суб’єктивний Дух, антиномії розуму, практичний розум, категоричний імператив, гіпотетичний імператив, трансцендентальна філософія, академізм, діалектика, антиномії, система, прогрес, апріоризм, річ в собі, феномен, ноумен.

 

План лекції:

1.    Характерні особливості Німецької Класичної філософії.

2.    Гносеологічні, етичні та естетичні погляди І. Канта.

3.    Діалектика суб’єкту Й. Фіхте та натурфілософія Ф. Шеллінга.

4.    Діалектичний метод та система об`єктивного ідеалізму Г. Гегеля.

5.    Філософський антропологізм Л. Фейєрбаха.

 

 

28