Главная->Філософія->Содержание->Питання для самоперевірки:

Лекції з Філософії (частина 2)

Питання для самоперевірки:

1.                Чи має підстави теорія вроджених ідей?

2.                Покажіть позитивний аспект і в чому полягає обмеженість раціоналістичної методології.

3.                Як саме англійський емпіризм сам себе заперечив?

4.                В чому полягає позитив результатів розвідок суб’єктивних ідеалістів?

5.                Чи вдалося просвітникам подолати релігію?

6.                Яким чином з природи людини можна вивести природні права?

7.                Чи має насправді теорія природних прав людини універсальний сенс?

 

Питання для дискусії та міркування:

1. Який метод пропонує Бекон, стверджуючи: «Є три можливі шляхи пізнання. Перший - це шлях павука, тобто спроба людського розуму виводити істини з самого себе (це абстрактний раціоналізм). Другий шлях - шлях мурахи, що уособлює однобічний емпіризм, який зводить пізнання до нагромадження голих фактів. Третім є справжній шлях науки - шлях бджоли. Як бджола переробляє нектар у дорогоцінну речовину - мед, так і справжній науковець перетворює емпіричні факти за допомогою раціональних методів у наукову істину»?

2. Чи є перспективи в утилітарно-прагматичному ставленні людини до світу, яке сформувалося в Новий час?

 

Теми рефератів:

1. Вчення про субстанцію у філософії Б. Спінози.

2. Бекон та Декарт: сенсуалізм і раціоналізм Нового часу.

3. Деїстична філософія III. Монтеск'є.

4. Вчення про монади Г. Лейбніца.

Основна література:

1.                Бичко І.В. та ін. Історія філософії: Підручник для студентів вищих закладів освіти.– К., 2001.

2.                Введение в философию: Учебное пособие для вузов / Под ред. И.Т. Фролова. В 2 т. – Т. 1. – М., 2002.

3.                Всемирная энциклопедия: Философия. – М., Минск, 2001.

4.                Історія філософії. Підручник / За ред. В.І. Ярошовця. – К., 2002. 

5.                Історія філософії: Словник. – К., 2005.

6.                История философии. Запад – Россия – Восток. Кн. III // http://www.bookssite.ru/scr/page_119923.html

7.                Кунцман П., Буркард Ф-П., Видман Ф. Философия. Dtv-Atlas. – М., 2002.

8.                Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. – М., 2000.

9.                Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – К., 2007.

10.           Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж. Навчальний посібник. – К., 2000.

 

 

27