Главная->Філософія->Содержание->Т. 13: ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ І ПРОСВІТНИЦТВА

Лекції з Філософії (частина 2)

Т. 13: ФІЛОСОФІЯ НОВОГО ЧАСУ І ПРОСВІТНИЦТВА

Мета:  Показати, що видатні досягнення у філософії, науці і культурі Нового часу визначають XVII ст. як епоха вільнодумства, а XVIII ст. – як століття Просвітництва. Інтелектуальний і духовний потенціал цієї епохи своїм джерелом має процеси розвитку буржуазних економічних відносин, виникає нова картина світу. Досконале вивчення і узагальнення методологічної практики різних галузей наук дають можливість досягти більшої влади людини над природою.

Основні поняття: емпіризм, раціоналізм, сенсуалізм, вродженні ідеї, субстанція, методологія, монади, агностицизм, Просвітництво, природні права людини, романтизм, теорія суспільного договору, механістичний матеріалізм, tabula rasa.

 

План лекції:

1.                Загальна характеристика філософії Нового часу: школи, представники, ідеї.

2.                Емпіризм як науковий та політико-правовий принцип.

3.                Раціоналізм як науковий підхід та напрямок метафізики.

4.                Філософсько-правові ідеї Просвітництва.

 

 

22