Главная->Філософія->Содержание->Питання для самоперевірки:

Лекції з Філософії (частина 2)

Питання для самоперевірки:

1.                В чому полягає «онтологічний доказ» існування Бога Ансельма Кентерберійського?

2.                Хто, на Вашу думку, був правий у суперечці між номіналістами і реалістами?

3.                Що означає формула Фоми Аквінського: "до речей, у речах і після речей"?

4.                Чи було Відродження за межами Європи?

5.                В чому полягав науковий переворот М. Коперніка?

6.                Хто такі гуманісти? Чому в епоху Відродження вони критикують схоластику?

7.                Яке значення ренесансного гуманізму в розвитку європейської філософії?

8.                В чому суть Реформації?

 

Питання для дискусії та роздумів:

1. Як відповідали на питання щодо сполучення свободи волі людини та божественної необхідності філософи середньовіччя і як на це питання відповідаєте ви?

2. Чи погоджуєтеся ви із твердженням Августина, що «людина є розумною душею, що користується земним тілом»?

3. Назвіть плюси та мінуси «дитини» філософії Відродження - антропоцентризму.

 

Теми рефератів:

1. Філософський сенс патристики.

2. Гуманізм Відродження та сучасність.

3. Драматизм філософії Відродження.

 

Основна література:

1.    Антология средневековой мысли: Теология и философия европейского Средневековья. – В 2 т. – СПб., 2002.

2.    Всемирная энциклопедия: Философия. – М., Минск, 2001.

3.    Історія філософії. Підручник / За ред. В.І. Ярошовця. – К., 2002. 

4.    Історія філософії: Словник. — К., 2005.

5.    История философии. Запад – Россия – Восток. Кн. I. – М., 1995-1998.

6.    Кунцман П., Буркард Ф-П., Видман Ф. Философия. Dtv-Atlas. – М., 2002.

7.    Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – К., 2007.

8.     Новая Философская Энциклопедия. – М., 210.

9.     Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії. Проблема людини та її меж. Навчальний посібник. – К., 2000.

 

 

 

 

21