Главная->Філософія->Содержание->Питання для самоконтролю:

Лекції з Філософії (частина 1)

Питання для самоконтролю:

1.     Доведіть, що філософське знання має світоглядну природу.

2.     Дайте порівняльну характеристику міфології та філософії.

3.     Коли і як виникла філософія? Назвіть передумови появи філософського мислення.

4.     Доведіть, що філософія є методологією наукового знання.

5.     Назвіть основні філософські категорії.

 

Теми рефератів:

1.  Світоглядна природа філософського знання.

2.  Софійний та епістемний способи філософського мислення.

3.  Філософія як смислотворче ядро культури.

4.  Міфологія і філософія як форми знання: єдність і відмінність.

5.  Віра і знання: проблеми розмежування.

6.  Філософія як спосіб життя.

7.  Філософія як методологія наукового пізнання.

 

Література:

1.          Білодід Ю.М. Філософія. Український світоглядний акцент: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. — К., 2006.

2.          Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. Філософія. Підручник. – К., 2002.

3.          Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Розумний В.П., Бойченко В. П.  Філософія: Навч. Посібник. — 5 вид., випр. і доп. — К., 2005.

4.          Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М., 1996.

5.          Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції: Підручник. — К., 2005.

6.          Лазарев Ф.В. Трифонова М.К. Философия. Учебное пособие. – Симферополь, 1999.

2.          Мир философии. Книга для чтения. – Ч. 1. Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М., 1991.

3.          Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. – М., 2001.

4.          Петрушенко В.Л. Філософія. Навчальний посібник. – К., 2002.

5.          Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. — 2.вид., випр., доп. – К., 2007.

6.          Спиркин А.Г. Философия. Учебник. – М., 2002.

7.          Чорний І.П. Філософія як світоглядне знання: Метод. посіб. – Чернівці, 2005.

 

9