Главная->Філософія->Содержание->Питання для самоконтролю:

Лекції з Філософії (частина 1)

Питання для самоконтролю:

1.     Назвіть особливості філософії історії Гегеля.

2.     Проаналізуйте формаційну концепцію історії К. Маркса.

3.     Цивілізаційна концепція історії А. Тойнбі, О. Шпенглера.

4.     Концепція занепаду культури Й. Хейзенга.

 

Питання для дискусії та міркування:

1. Як слід розуміти соціальну обумовленість індивідуальних цінностей?

2. Який взаємозв'язок між переконаннями та ціннісними орієнтаціями?

3. Що вважається цінним у рамках філософії прагматизму?

4. Яка головна проблема щодо природи цінностей виникає в неокантіанстві?

5. Чи мають цінності об'єктивний зміст?

 

Теми рефератів:

1. Стародавні та середньовічні уявлення про історію та історичний розвиток.

2. Філософія історії Монтеск'є.

3. Марксистські уявлення про історичний розвиток.

4. Цивілізаційна концепція історичного розвитку О. Шпенглера.

5. Інформаційні теорії історичного розвитку.

6. Свобода як фундаментальна проблема філософії історії.

 

Основна література:

1.                Андрущенко В.П., Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. – К., 1996.

2.                Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. Філософія. Підручник. – К., 2002.

3.                Бойченко І.В. Філософія історії. Підручник. – К., 2000.

4.                Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Розумний В.П., Бойченко В. П.  Філософія: Навч. Посібник. – К., 2005.

5.                Лазарев Ф.В. Трифонова М.К. Философия. Учебное пособие. – Симферополь, 1999.

6.                Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. – М., 2010.

7.                Пигров К.С. Социальная философия. Учебное пособие. – СПб., 2002

8.                Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – К., 2007.

9.                Философия истории: Учеб. Пособие / Под ред. проф. А.С. Панарина. – М., 1999.

10.           Філософський енциклопедичний словник. – К., 2002.

 

 

50