Главная->Філософія->Содержание->Т.1: Сутність філософії та її роль у суспільстві

Лекції з Філософії (частина 1)

Т.1: Сутність філософії та її роль у суспільстві

 

Мета: ознайомити студентів з основами філософських знань, що передбачає розуміння смислу поняття світогляду і знання його типології, з’ясування зв’язку між світоглядом і філософією. Знати специфіку філософського знання, його відмінність від природничо-математичних та соціально-гуманітарних наук. Важливим завданням курсу є усвідомлення головних проблем та структури філософського знання. Для реалізації цих завдань студент має усвідомити функції філософського мислення.

Основні поняття: філософія, філософствування, мудрість, дискурс, праксис, світогляд, світовідчуття, світорозуміння, світосприйняття, типи світогляду, наука, релігія, міф, ідеологія, метафізика, онтологія, гносеологія, антропологія, аксіологія, логіка, рефлексія, соціальна філософія, етика, методи філософії, предмет філософії, функції філософії, категорії філософії.

 

План лекції:

1.  Світогляд, його структура та роль в життєдіяльності людини.

2.  Міфологія та релігія як історичні типи світогляду.

3.  Наукова картина світу. Специфіка філософського освоєння світу.

4.  Методи та функції філософії.

 

 

4