Главная->Філософія->Содержание->Питання для самоконтролю:

Лекції з Філософії (частина 1)

Питання для самоконтролю:

1.     Проаналізуйте прояви кризи сучасної культури.

2.     Поясніть в чому полягає людинотворчий вимір культури.

3.     Культура мислення та загальна культура.

4.     Як Ви охарактеризуєте культурно-цивілізаційний поступ України.

5.     Охарактеризуйте риси внутрішньої культури людини.

6.     Роз’ясніть сенс понять «контркультура», «субкультура» (на прикладі «хіппі», «готи», «емо» та ін.).

 

Питання для дискусій та міркування:

1. Як ви розумієте вислів: «Культура - це в першу чергу світ предметів, які нас оточують, несуть на собі відбиток людської діяльності, суспільних зв'язків і особливостей взаємовідносин людини з природним середовищем»?

2. Яки ви розумієте вислів «безкультурна людина».

3. Поясніть зміст висловлювання «духовно багата людина».

4. Чому людина не може стати нею поза сферою культури?

5. Чи можливий, на вашу думку, регрес культури?

 

Теми рефератів

1. Рушійні сили розвитку культури.

2. Культура і духовний світ людини.

3. Культура і цивілізація.

 

Література

Основна література:

1.    Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. Філософія. Підручник. – К., 2002.

2.    Гатальська С.М. Філософія культури: Підручник для студ. вищих навч. закл. — К., 2005.

3.    Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Розумний В.П., Бойченко В. П.  Філософія: Навч. Посібник. – К., 2005.

4.    Джинчарадзе Н. Г., Ожеван М. А., Толстоухов А. В., Кундеревич О. В., Недюха М. П. Основи філософії культури: Словник: Для студ. вищих навч. закл. — К., 2004.

5.    Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Під ред. Л.Т. Левчук. – К., 1997.

6.    Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М., 1996.

7.    Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції: Підручник. — К., 2005.

8.    Лазарев Ф.В. Трифонова М.К. Философия. Учебное пособие. – Симферополь, 1999.

9.    Основи філософії культури: Словник: Для студ. вищих навч. закл. — К., 2004.

10.      Петрушенко В.Л. Філософія. Навчальний посібник. – К., 2002.

11.      Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – К., 2007.

 

 

44