Главная->Філософія->Содержание->Питання для самоконтролю:

Лекції з Філософії (частина 1)

Питання для самоконтролю:

1.     Особливості предмета аксіології як філософської дисципліни.

2.     Завдяки чому цінності виконують інтегративну функцію в суспільстві?

3.     Покажіть, як цінність проявляється в акті оцінки.

4.     Чи присутня оцінка в істині?

5.     Проблема хибних цінностей.

 

Питання для дискусії та міркування:

1. Як слід розуміти соціальну обумовленість індивідуальних цінностей?

2. Який взаємозв'язок між переконаннями та ціннісними орієнтаціями?

3. Що вважається цінним у рамках філософії прагматизму?

4. Яка головна проблема щодо природи цінностей виникає в неокантіанстві?

5. Чи мають цінності об'єктивний зміст?

 

Теми рефератів:

1. Проблема критерію ціннісного вибору.

2. Ціннісні орієнтації у структурі діяльності.

3. Ієрархія цінностей.

 

Література:

1.     Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. Філософія. Підручник. – К., 2002.

2.     Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Розумний В.П., Бойченко В. П.  Філософія: Навч. Посібник. – К., 2005.

3.     Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М., 1996.

4.     Лазарев Ф.В. Трифонова М.К. Философия. Учебное пособие. – Симферополь, 1999.

5.     Мир философии. Книга для чтения. В 2 т. – Т. 2. – М., 1991.

6.     Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. – М., 2000.

7.     Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – К., 2007.

 

 

38