Главная->Філософія->Содержание->Питання для самоконтролю:

Лекції з Філософії (частина 1)

Питання для самоконтролю:

1.     Як пов’язані між собою в людині біологічне та соціальне?

2.     Які види людської свободи Ви знаєте?

3.     Як співвідносяться в людині її сутність та екзистенція?

4.     Духовність і свобода як сутнісні властивості людини.

5.     Чи існує сенс в проблемі сенсу життя людини?

6.     Які Ви знаєте варіанти вирішення питання про сенс життя?

 

Питання для дискусії та міркування

1. За яких умов людина праці стає суб'єктом історичної дії?

2. Чи правомірне твердження Гесіода: «Справді велика та людина, яка змогла опанувати час»?

3. До чого спонукає людину Хілон, говорячи: «Не осягай того, що не взмозі осягнути»?

4. М. Монтень, відповідаючи на запитання: «Як прожити життя гідно?», писав: «Не можна бути суворими ані до самого себе, ані до інших, заради можливості безсмертя душі». Як вважаєте ви?

5. Чи може людина не думати про одвічне?

6. Чи правильно Ортега-і-Гассет порівнює сучасну людину із біснуватим дикуном?

Теми рефератів

1. Людина - найвища цінність суспільства.

2. Діалектика взаємодії особистості та суспільства.

3. Людина як природна і соціальна істота.

4. Проблема особистості як соціальний феномен історичного поступу.

 

Література:

1.     Апресян Р.Г., Барулин В.С., Борзенков В.Г., Гаранина О.Д., Гиренок Ф. И. Философская антропология: Учеб. пособие. — М., 2005.

2.     Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. Філософія. Підручник. – К., 2002.

3.     Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Розумний В.П., Бойченко В. П.  Філософія: Навч. Посібник. — 5 вид., випр. і доп. — К., 2005.

4.     Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М., 1996.

5.     Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції: Підручник. — К., 2005.

6.     Лазарев Ф.В. Трифонова М.К. Философия. Учебное пособие. – Симферополь, 1999.

7.     Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995.

8.     Петрушенко В.Л. Філософія. Навчальний посібник. – К., 2002.

9.     Плотников В.И. Онтология: Хрестоматия. — М.; Екатеринбург, 2004.

10.                       Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. — 2.вид., випр., доп. – К., 2007.

 

33