Главная->Філософія->Содержание->Т. 5.: АНТРОПОЛОГІЯ (ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ)

Лекції з Філософії (частина 1)

Т. 5.: АНТРОПОЛОГІЯ (ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ)

Мета: ознайомити студентів з проблематикою філософської антропології. Розглянути основні вчення про людину, проблему походження людини і суспільства. Зрозуміти проблему єдності в людині біологічного, психічного та соціального. На підставі порівняння понять "індивід", "індивідуальність", "особистість" усвідомити багатовимірність людини. Довести важливість свободи та справедливості як загальнолюдських цінностей в історичному контексті.

Основні поняття: антропологія, людина, індивід, індивідуальність, особа, особистість, свобода і необхідність, вибір, совість, гуманізм, сутність і екзистенція, практика, праця, досвід, еволюція, дух, духовність, тілесність, життя, смерть, безсмертя, евтаназія, клонування.

 

План лекції:

1.           Основні підходи до проблеми людини.

2.           Суттєві властивості людини. Людська сутність та екзистенція.

3.           Взаємовідношення біологічного, соціального і духовного в людині.

4.           Співвідношення понять людина, індивід, індивідуальність, особистість.

 

 

28