Главная->Філософія->Содержание->Питання для самоконтролю:

Лекції з Філософії (частина 1)

Питання для самоконтролю:

1.     Поясніть основні положення теорії відображення.

2.     Що означає положення про те, що свідомість не лише відображає світ, але й створює його?

3.     Суспільна свідомість та її структура.

4.     Проаналізуйте взаємозв’язок індивідуальної та суспільної свідомості.

5.     Розгляньте співвідношення понять: «дух», «душа», «психіка», «свідомість».

 

Питання для дискусій та міркування:

1. Яким є співвідношення свідомості та ідеального?

2. Який зв'язок між свідомістю та мозком?

3. У чому суть фізіологічного механізму свідомості?

4. Що означає положення про те, що свідомість не лише відображає світ, але й творить його?

5. Співвідношення рівнів свідомості і роль кожного з них у духовному житті.

6. Яку роль у житті людини відіграє несвідоме?

7. Як ви розумієте самосвідомість?

8. Що таке суспільна свідомість і як вона співвідноситься з суспільним буттям.

9. Значення мови у становленні та функціонуванні свідомості.

10. У чому суть проблеми «діалогу» людини і комп'ютерних систем?

 

Теми рефератів:

1. Мозок і свідомість.

2. Мова в діяльності людини.

3. Роль самосвідомості у житті людини.

 

Література:

1.     Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачковський В.Г. Філософія. Підручник. – К., 2002.

2.     Губерський Л.В., Надольний І.Ф., Андрущенко В.П., Розумний В.П., Бойченко В. П.  Філософія: Навч. Посібник. — К., 2005.

3.     Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М., 1996.

4.     Кремень В.Г., Ільїн В.В. Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції: Підручник. – К., 2005.

5.     Лазарев Ф.В. Трифонова М.К. Философия. Учебное пособие. – Симферополь, 1999.

6.     Мир философии. Книга для чтения. В 2 т. – Т. 1. – М., 1991.

7.     Миронов В.В. Иванов А.В. Онтология и теория познания. Учебник. – М., 2005.

8.     Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. – М., 2000.

9.     Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995.

10.  Петрушенко В.Л. Філософія. Навчальний посібник. – К., 2002.

11.  Причепій Є.М., Черній А.М., Чекаль Л.А. Філософія: Підручник. – К., 2007.

12.  Спиркин А.Г. Философия. Учебник. – М., 2002.

 

 

 

27