Главная->Філософія->Содержание->Т. 3.: ОНТОЛОГІЯ (ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ)

Лекції з Філософії (частина 1)

Т. 3.: ОНТОЛОГІЯ (ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ)

Мета: ознайомити студентів з основною проблематикою онтології. Дати уявлення про поняття субстанції, її види та роль в філософських системах. Студент повинен зрозуміти різницю між концептами буття, суще, реальність, дійсність. Для оволодіння науковими уявленнями про буття, необхідно з’ясувати зміст основних категорій онтології: сутність і явище, простір і час, причина і наслідок, рух і спокій. Сконцентрувати увагу на проблемі світу та сфер його буття, а також проблему матерії та її властивостей.

Основні поняття: онтологія, буття, суще, природа, світ, субстанція, дух, матерія, атрибут, акциденція, ідеалізм, матеріалізм, нова онтологія, діалектика, метафізика, релятивізм, категорії буття, рух, розвиток простір, час, причина, наслідок, зміст, форма, сутність, явище, закон.

 

План лекції:

1.           Онтологічна проблематика в філософії.

2.           Діалектика основних форм буття.

3.           Філософське поняття «світу».

4.           Єдність матерії, руху, простору і часу.

 

 

16