Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Лекції з Філософії (частина 1) - невідомий - Studbook
Главная->Філософія->Содержание

Лекції з Філософії (частина 1)

Лекції з філософії.

 

Т.1: Сутність філософії та її роль у суспільстві

1. Світогляд, його структура та роль в життєдіяльності людини.

2. Міфологія та релігія як історичні типи світогляду.

3. Наукова картина світу. Специфіка філософського освоєння світу.

4. Методи та функції філософії.

Питання для самоконтролю:

Т. 2.: Гносеологія (філософія пізнання)

1. Пізнання як предмет філософського аналізу.

2. Рівні та форми пізнання.

3. Проблема істини в філософії та науці.

4. Методологія наукового пізнання.

Питання для самоконтролю:

Т. 3.: ОНТОЛОГІЯ (ФІЛОСОФІЯ БУТТЯ)

1. Онтологічна проблематика в філософії.

2. Діалектика основних форм буття.

3. Філософське поняття «світу».

4. Єдність матерії, руху, простору і часу.

Питання для самоконтролю:

Т. 4.: ФІЛОСОФІЯ СВІДОМОСТІ

1. Філософське розуміння феномену свідомості.

2. Проблема виникнення свідомості.

3. Властивості свідомості та її структура.

4. Самосвідомість людини.

Питання для самоконтролю:

Т. 5.: АНТРОПОЛОГІЯ (ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНИ)

1. Основні підходи до проблеми людини.

2. Суттєві властивості людини. Людська сутність та екзистенція.

3. Взаємовідношення біологічного, соціального і духовного в людині.

4. Співвідношення понять людина, індивід, індивідуальність, особистість.

Питання для самоконтролю:

Т. 6.: ФІЛОСОФІЯ ЦІННОСТЕЙ (АКСІОЛОГІЯ)

1. Аксіологія як наука про цінності.

2. Типи і філософські концепції цінностей.

3. Класифікація та функції цінностей.

Питання для самоконтролю:

Т. 7.: ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

1. Філософське поняття культури. Теорії культури.

2. Структура культури.

3. Атрибутивні ознаки і властивості культури

4. Культура і цивілізація

Питання для самоконтролю:

ТЕМА 8

Філософія історії

1. Поняття і предмет філософії історії

2. Основні концепції історіософії

3. Ідея кінця історії

Питання для самоконтролю:

Т. 9: ФІЛОСОФІЯ СУСПІЛЬСТВА

1. Онтологія соціального

2. Суспільство як система: основні сфери та закони розвитку суспільного життя. Духовне життя соціуму.

3. Соціальна структура суспільства

4. Теорії постіндустріального та інформаційного суспільства

Питання для самоконтролю:

 

1