Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 7. Інтелектуальне Інвестування. (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->7. Інтелектуальне Інвестування. (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

7. Інтелектуальне Інвестування. (стисло)

Поряд з реальними і фін-ми інвестиціями існують і так звані інтелект. І., тобто сукупність техн., технологічних знань, ліцензій, ноу-хау, підготовка та перепідготовка кадрів тощо. Однією зі складових інвест. ринку є ринок інтелект. товарів і послуг, об’єктом якого є інтелект. власність індивідуума чи колективу. Інтелект. власність може бути розподілена на кілька видів: виключна власність — запатентована чи захищена автор. правом; інформаційна власність — у вигляді надбаних знань, ідей, досвіду, навичок, кваліфікації. Вона не має правового захисту та реалізується у вигляді інформац. послуг на контрактній основі через вивчення, освіту чи публікацію; ліцензійна власність — у вигляді придбаних інвестором прав власності чи корис-ня, які фіксуються ліцензіями. Об’єкти інтелект. і-й класиф-ся за видами інтелект. власності: винахід (корисна модель) — це рез-т творчої дія-ті Л. в будь-якій галузі технології. Право власності на винахід засвідчується патентом терміном дії 20 років, корисна модель патентується на 5 років з можливим подовженням терміну ще на 3 роки, промисловий зразок — це рез-т творчої дія-ті Л. у сфері художнього конструювання. знак для товарів і послуг — це позначення, за яким товари та послуги одних виробників відрізняються від товарів та послуг інших. Право власності на знаки засвідчується свідоцтвом на термін 10 років. Об’єктами інтелект. власності можуть бути також наук. теорії, матем. методи, плани, правила, програми для обчислювальної техніки, художні твори тощо. Залежно від виду інтелект. власність по-різному реалізується на ринку інтелект. товарів і послуг. Інтелект. товари та послуги стають об’єктом і-й, однак вони можуть бути реалізовані й на споживчому ринку. Інвестор придбаває інтелект. товари та послуги для викор-ня в інвест. (підприємницькій) дія-ті з метою подальшого отримання доходу. Тому вкладення в інтелектуальну власність можуть носити назви інтелект. і-й. Інтелект. І. здій-ся у вигляді: придбання виключних прав корис-ня — купівля патентів, ліцензій на винахід, промислові зразки, товарні знаки; придбання інформац. послуг через наймання різного роду спеціалістів — вчених і практиків за контрактом чи у вигляді разового придбання інформац. послуг (консультування, експертиза, рекомендації та ін.); придбання науково-техн. прод-ї, тобто інтелект. товарів у мат-й формі (проектно-кошторисної докум-ції, програм, методик, ноу-хау); вкладень у люд. капітал, тобто витрат на освіту, підготовку та перепідготовку кадрів, навчання тощо.

 

 

9