Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 5. Фінансові Інвестиції (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->5. Фінансові Інвестиції (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

5. Фінансові Інвестиції (стисло)

Реальні І.(Інвестиції) - І. мат. (як правило - майн.: будівлі, споруди, обл-ня, земля та ін.) та немат. (потенційні: навчання та перекваліфікація кадрів, реклама, дослідні та проектно-конструкторські роботи та ін.). Реальні І. - це капіт. вкладення у нефін. активи зі строком корисного викор-ня більше року. Фін. І. мають місце тоді, коли мова йде про вкладення фін. ресурсів у фін. активи. Фін. І. можуть мати або спекулятивний, або орієнтований на довгостр. володіння фін. активами. Фін. І. хар-ся певними особливостями, осн. з яких є: викор-ня у двох напрямах: перший — отримання додат¬кового інвест. доходу у процесі корис-ня вільними грош. активами; другий — їх протиінфляційний захист; надання суб’єкту підпр. дія-ті вибору широкого діапазону інструментів інв-ня за шкалою «дохідність — ризик» та «дохідність — лікв-ть»; виходячи з багатогранної інфр-ри фін. ринку, пильніший та змістовніший моніторинг у процесі фін. інв-ня. Суб’єкт підпр. дія-ті може здійснювати фін. інв-ня у таких формах: вкладення капіталу до статутних фондів спільних під-в; вкладення капіталу у прибуткові види грош. інструментів; вкладення капіталу у прибуткові види фондових інструментів. Слід звернути вагу на те, що синонімами терміну фін. І. є термін “портфельні І.” (portfolio investments), а синонімом терміну реальні І. є термін “прямі І.” (direct invesments). Осн. об’єктами таких і-й є: акції та інші корпоративні права, що засвідчують внески до статутного фонду під-в; боргові зобов’язання (облігації, казначейські зобов’язання, векселя тощо); депозити у банківських установах; інвестиц. сертифікати (аналогічні інструменти), емітовані фін. посередниками.

 

 

7