Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 4.1. Класифікація інвестицій (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->4.1. Класифікація інвестицій (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

4.1. Класифікація інвестицій (стисло)

Ознаки: за видами вкладання засобів І. под-ся на реальні (вкладання грош. коштів у реальні мат. і немат. активи; вкладання засобів у немат. реальні активи, пов’язані з науково-технічним прогресом, називають інноваційними інвестиціями) та фін. (вкладання грош. коштів у різні фін. активи, передусім у ЦП для придбання прав на участь у дія-ті інших фірм, боргових прав тощо); за характером участі в інв-ні бувають прямі (безпосер. участь інвестора у виборі об’єкта інв-ня і вкладанні коштів) та непрямі (опосер. участь у виборі об’єкта інв-ня і вкладання коштів ін. способами) І.; за періодами інв-ня на короткотермінові (вкладення капіталу на період не більше одного року) та довготермінові І.; за формою власності І. поділяються на приватні (вкладання коштів які роблять громадяни та приватні під-ва, напр. кошти насел-ня на буд-во власного житла), держ., іноз. вкладання капіталу іноз. громадян, юр. осіб і держав та спільні (вкладання юр. осіб та громадян країни та іноз. держав); за хар-ом відтв-ня маємо поділ на: нове буд-во, або буд-во під-в, будинків, споруд, здійснюваний на нових площах і по попередньо затвердженому проекту; розш-ня діючого під-ва (буд-во других і наступних черг діючого під-ва, дод. вир. комплексів і вир-в, буд-во нових або розш-ня існуючих цехів із метою ↑ вир. потужності); реконструкція діючого під-ва (здій-ня по єдиному проекті повного або часткового переустат-ня і перебудови вир-в із заміною мор-но застарілого і фіз-но зношеного устат-ня з метою зміни профілю випуску нової прод-ї); технічне переозб-ня-комплекс заходів, спрямованих на підв-ня техніко-економ. рівня ви-ва окремих цехів, вир-в, ділянок); за джерелами інв-ня на: внутрішні (вкладення коштів у об’єкти інв-ня, розміщені в межах даної країни) та зовн. (за кордоном); за метою вкладення на: вимушені капіт-ня (капіт-ня, які здій-ся з метою підв-ня надійності і техніки безпеки на ви-ві відповідно до нових закон-х актів або інших абсолютно обов'язкових обставин); збереження позиції на ринку (охоплює капіт-ня, які потрібні для того, щоб під-во змогло утримати свої позиції на ринку, а також зберегти створену репутацію та зайняте положення); оновлення осн. вир. фондів (призначені для підтримування безперервної дія-ті під-ва і підв-ня техн. рівня ви-ва за рахунок встановлення досконаліших і продуктивніших машин та устат-ня, впров-ня нової технології ви-ва); економія витрат (капіт-ня, які мають на меті скоротити витрати, що сприятиме підвищенню продукт-ті праці на під-ві та його прибутк-ті); ↑ прибутків (спрямовані на ↑ прибутків); ризикові капіт-ня (пов׳язані із значним ризиком, - напр., призначені для захоплення нових сфер ринку або створення нових видів прод-ї, ці капіт-ня є успішними в першу чергу в тих галузях, де відсутня серйозна конкуренція і існує велике поле дій); за ступенями ризику: високоризикові (вкладення, які вважаються спекулянт. з точки зору гарантії отримання П; спекуляція – це операція придбання та продажу фін. інструментів, вартість та прибутковість яких, у майб-му, будуть невизначеними величинами) та малоризикові І. (вкладення, які вважаються безпечним засобом для отримання П); за характером цінностей, що вкладаються в об'єкти підпр-ї та ін.. видів дія-ті: кошти, цільові банк. вклади, паї, акції та інші ЦП; рух. та нерух. майно; майн. права, що випливають з автор. права, досвід та інші інтелект. цінності; сукупність техн., технологічних, комерц. та інших знань, оформлених у вигляді техн. докум-ції, навиків та вир. досвіду, необхідних для орг-ції того чи іншого виду ви-ва, але не запа¬тентованих (ноу-хау); права корис-ня землею, водою, ресурсами, бу¬динками, спорудами, обл-ням, а також ін. майн. правами; інші цінності; за джерелами фін-ня інвест. дія-ті: здій-ся за рахунок власних фін. ресурсів інвестора (П, аморт. відр-ня, відшк-ня збитків від аварій, стих. лиха, грош. нагромадження і заощад­ження громадян, юр. осіб тощо); позичкових фін. коштів інвестора (облігацій­ні позики, банк. та бюджетні кредити); залучених фін. коштів інвестора (кошти, одержані від продажу акцій, пайові та інші внески грома­дян і юр. осіб); бюджетних інвестиц. асигнувань; безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань організацій, під-в і громадян; за спрямованістю дій: нетто-і-й (на заснування проекту), екстенсивні І. (на розш-ня (↑) вир. потенціалу), реІ. (повторні І. за рахунок викор-ня П, отриманого від первинного вкладення капіталу), брутто-І. (нетто-І. плюс реІ.).

 

 

6