Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 49. Загальне положення проектування - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->49. Загальне положення проектування

Курс Інвестування (стисло)

49. Загальне положення проектування

Проектування — це важливий і відповідальний етап в інвест. процесі, оскільки прийняті в проекті технологічні, планувальні та конструктивні рішення дуже важко ско¬ригувати, коли вже розпочато буд-во. Проектно-кошторисній докум-ції звичайно передує розробка інвест. проекту, проте з метою прискорення інвест. процесу передпроектні досл-ня, стадія проектування і навіть буд-ва часто суміщуються .Класичний проект має три складові: технологічну, будів. і техніко-екон.. Технол. частина складається зі схеми ви-ва (технологічно взаємопов’язаних одиниць обл-ня), технологічних етапів і переділів виготовлюваної прод-ї, обсягів ви-ва та якісних показ-ів і проектно-кошторисної докум-ції. Будів. частина визначає стандартні вимоги до об’ємно-планувальних і конструктивних рішень. Об’ємно-планувальні рішення передбачають розміщення осн. і підсобних приміщень, цехів, розміри їх площі та обсягу; конструктивні рішення — викор-ня найбільш придатних за визначеними параметрами будівельних матеріалів, конструкцій і деталей. Техніко-екон. частина включає передпроектні досл-ня і техніко-економічні обґрунтування, розрахунки економічних показ-ів ефе-ті й доцільності проекту. Проект розробляється на підставі завдання на проектування та іншої передпроектної докум-ції, що надається замовником проектно-дослідницькій орг-ції (генеральному проектувальнику). У разі згоди останнього виконувати проектні роботи між ними укладається договір на розробку проектно-кошторисної докум-ції. Керуючись вимогами і параметрами завдання на проектування, проектна фірма проводить економічні та інженерні досл-ня. Економічні досл-ня здій-ся з метою перевірки доцільності проекту: вивчається забезпечення ви-ва сировиною, трансп. засобами, робочою силою, аналізуються можливості викор-ня місц. будівельних матеріалів та існуючої виробничо-техн. бази буд-ва. Інженерні досл-ня виконуються з метою перевірки обґрунтованості буд-ва на обраному майданчику, тобто вивчаються топографічні, геологічні, гідрогеологічні, гідрометричні, метеорологічні та інші умови виконання будів.-монтаж¬них робіт. Рез-том є визначення площі буд-ва, обсягів земляних робіт, вибір типів фундаментів і наземних конструкцій окремих будівель і споруд, вибір джерел забезпечення буд-ва та експлуатації під-ва енергією, водою, комунікаційними мережами та ін. об’єктами вир. інфр-ри. Проектування може здій¬снюватись у дві чи одну стадію. Двостадійне проектування включає розробку проекту зі зведеним кошторисом і розробку робочої докум-ції з кошторисами. Такий варіант застосовується при буд-ві великих і складних промислових під-в, нових кварталів забудови міст, великих селищ, окремих будівель і споруд зі складними або новітніми об’ємно-планувальними, конструктивними та архітектурними рішеннями. При двостадійному проектуванні на першій стадії розробляються: ситуаційний план розміщення під-ва та генеральний план буд-ва; технол. схема ви-ва і загальна схема упр-ня під-вом; схема комплексу техн. засобів та авт-ції технологічних процесів; план земельної ділянки; житлово-цивільне буд-во, якщо воно належить до під-ва; проект орг-ції буд-ва; коштор. докум-ція; паспорт проекту і пояснювальна записка. На другій стадії розробляють документацію для буд-ва окремих будівель і споруд: перелік фізичних обсягів будів.-монтажних робіт і потреб у матеріалах, конструкціях і деталях для їх виконання; перелік необхідного технологічного та інженерного обл-ня; локальні та об’єктні кошториси; робочі креслення (плани і розділи будівель); паспорти окремих будівель і споруд. При одностадійному проектуванні розробляється один документ — робочий проект зі зведеним кошторисом, який застосовується для технічно та архітектурно несклад¬них будівель і споруд. Одностадійний робочий проект має дещо менший обсяг, ніж двостадійний, що значно скорочує строки його розробки і зменшує вартість проектно-дослідницьких робіт. На кожній стадії проектування розраховуються показ-ки (вартісні і натуральні), які всебічно характеризують проект. Система цих техніко-економічних показ-ів включає: заг., що характеризують проект в цілому, і окремі, що хар-ть певні частини проекту: екон., будів., технологічну. За умов держ. інв-ня можливе тристадійне проектування, коли за рахунок держбюджету фінансуються також переді-йні досл-ня — техніко-екон. обґрунтування (ТЕО), техніко-економічні розрахунки (ТЕР) та ескізні проекти (ЕП), які є складовими інвестиц. проектів або бізнес-планів інвестиц. проектів. Останні, як правило, розробляються не за рахунок інвест. проекту і тому не мають відношення до будів-го проектування і коштор. вартості.

 

 

49