Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 45. Моніторинг інвестиційного проекту Складовою оперативним керування проектом (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->45. Моніторинг інвестиційного проекту Складовою оперативним керування проектом (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

45. Моніторинг інвестиційного проекту Складовою оперативним керування проектом (стисло)

 є система М. (відстежування поточного стану проекту на засадах заздалегідь організ. системи агрегованої звітності) реалізації інвест. проекту. Завданням М. є своєчасне виявлення ознак зниження ефе-ті проекту (чи відхилень від плану інв-ня) і реаліза-ція заходів щодо відновлення планового ходу (показ-ів) реалізації проекту. Механізм проведення пост. нагляду та контролю за процесом освоєння і-й називають моніторингом інвестиц. проектів. Осн. сферами моніторингу слід вважати: фін. потоки за проектом, графік виконання робіт (на етапі створення об'єкта), забезпечення ви-ва товарів і послуг (на етапі поточної експлуа-тації об'єкта інв-ня), маркет. забезп-ня проекту. Відповідно до часових параметрів мае бути розроблена інформаційна система щоденної (найкоротшої) звітності, щотижневої та щомісячної звітності. Може діяти, напр., така система М.: щоденна телефонна доповідь менеджера проекту (2-3 показники і стислий коментар щодо співв-ня фактичного стану проекту й чинних календ. планів реалізації проекту); щотижневий письмовий звіт про хід реалізації проекту (5-7 показ-ків, пояснения щодо відхилень від планових обсягів і термінів виконання робіт, прогноз ситуації на наступний тижденьпропозиції щодо упр-ня проектом); щомісячний письмовий розширений звіт (10-12 показ-ів, коментар до відхилень від запланованих показ-ів, пропозиції до проекту виходячи з пот. ситуацп та змін зовн. умов проекту). Показ-ки М можливі: обсяг поточних витрат, обсяг дох-ів від продажу, кі-ть зайнятих у проекті прац-ів; обсяг продажу, обсяг усіх дох-ів за проектом, забор-ть за отриманими позиками, очік. кінцева дох-ть проекту; обсяг продажу, обсяг дох-ів проекту за видами, обсяг пот. витрат, дебіт. заб-ть, кредит. забор-ть, очікувана кінцева дохідність проекту. Залежно від функцій учасників інвест. дія-ті можна спеціалізувати М. за видами: маркет. М. проводить для за без-ня своєч. поставок на будову мат.-техн. ресурсів, і його здійснюють ті учасники, на яких покладено обов’язки у контрактах з мат.-техн. за без-ня будов. Фін. М. проводиться інвестором, замовником за його дорученням на 1 етапі освоєння і-й (проектування).У процесі М. виявляються відхилення від програми реалізації проекту, приймаються рішення про мобілізацію внутрішніх фін. ресурсів, додаткове залучення або запозичення коштів. Техн. М., крім інвестора та його представників, здійснюють звичайно генпроектувальник, інші проектувальники – у межах автор. нагляду. Техн. М. проводиться для забезпечення відповідності об’ємно-планувальних і конструктивних рішень, прийнятих у будівельній та технологічній частинах проекту, вимогам держ. будівельних норм, держстандартів, техн. умов.

 

 

46