Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 44. Розрахунки в інвестиційній сфері (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->44. Розрахунки в інвестиційній сфері (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

44. Розрахунки в інвестиційній сфері (стисло)

Фін.-кредитні відносини між суб’єктами інвест. дія-ті становлять важливу організ.-правову форму регул-ня інвест. процесу. Ці відносини виникають за умов ринку з приводу мобілізації грош. ресурсів, необхідних для здій-ня інвестиц. проектів. Фін. забезпечення проектів може здій-ся на безпов. чи повор. основі. Фін-ня на безповоротній основі — це надання грош. коштів (здій-ня витрат) різними інвесторами на невизначений час у сподіванні на отримання від реалізації проекта в майб. дох-ів, які покриють з П ці витрати. Фін-ня на поворотній основі — це надання інвестором грош. коштів на певний час із зобов’язанням повернути їх до обумовленого строку з %. При першому методі джерелами фін-ня є бедж. асиг-нування, держ. субсидії, кошти позабюдж. фондів, власні кошти інвесторів, а також залучені ними кошти (фін-ня за рахунок випуску акцій). При другому методі використовується нац. кредит, кредити міжнар. фін.-кред. інститутів, комерц. банків та інших фін.-кред. установ. Осн. принципами фін.-кред. відносин між суб’єктами інвест. дія-ті є договірний, прямий, цільовий і безперервний характер фін-ня, принцип взаємного фін. контролю. Фін-ня проектів здій-ся на основі дог-ів (контрактів) по мірі їх виконання. Відповідно до цього принципу оплата робіт чи послуг проводиться після їх виконання в цілому або по мірі проходження окремих етапів. Проектно-досл. роботи оплачуються або за проект в цілому, або за виконану проектно-коштор. документацію, необхідну для 1-гор. буд-ва. Будів.-монтажні роботи можуть оплачуватись: за об’єкт в цілому, за окремий конструктивний етап (напр., нульовий цикл), наземну частину, опоряджувальні роботи. Технолог. устат-ня може оплачуватись або після його комплектної поставки, а за прямим договором — після його монтажу й комплексного опробовування, або по мірі його надх-ня на будову. Прямий й цільовий характер фін-ня зумовлюють надх-ня коштів безпосередньо замовнику і тільки на той об’єкт, для спорудження якого вони передбачені. Ритмічність й безперервність будів.го ви-ва вимагають і безперервності його фін-ня, своєчасної оплати виконаних робіт. Фін. контроль за цільовим і раціональним викор-ням виділених коштів здій-ся залежно від форми власності інвестора та залучених джерел фін-ня проекта. Фін. забезпечення інвест. процесу — це, по суті, участь фінансів у відтворенні осн. капіталу. Процес визначення джерел і виділення (залучення позички) грош. коштів для і-й зветься фін-ням. Процес викор-ня грош. коштів як довгостр. вкладень означає

інв-ня, тобто фін-ня передує інвестуванню. Після пошуку джерел фін-ня і визначення стр-ри, оформлення дог-ів фін-ня (кредитного договору) починається процес інв-ня, тобто перетворення грош. форми капіталу на продуктивну. Потім капітал у процесі обігу починає приносити дохід у вигляді грош. потоків (П й амортизації) і частково вивільнятися (через лікв-ть), поповнюючи тим самим власні джерела фін-ня. Крім П й амортизації, до власних джерел фін-ня прийнято відносити мобілізацію внутрішніх ресурсів (МВР). При підрядному способі буд-ва до них належать кошти від реалізації устат-ня, що вибуває, непотрібних матеріалів, інструменту, інвентарю; кошти від ліквідації тимчасових будинків і споруд, реалізації корисних копалин, що попутно видобуваються (за винятком витрат по їх реалізації). При господарському способі буд-ва до МВР належать планові накопичення й економія від зниження собівартості будів.-монтажних робіт, амортизація по засобах праці, що використовуються в буд-ві. Важливим джерелом фін-ня є кредит, що надається інвестором, незалежно від форм власності, для здій-ня реальних і-й. Основою взаємовідносин інвестора й банку (іншого кредитодавця) є кредитний договір, в якому обумовлюються розмір кредиту, що надається, його забезпеченість, гарантії повернення, строки його викор-ня, майнова відповідальність сторін. Укладенню кредитного договору передує представлення позичальником ряду документів, в яких обґрунтовується потреба в кредиті під інвест. проект. Наближається до кредиту така форма розр-ів в інвест. сфері, як лізинг, що являє собою довгостр. оренду окремих видів машин та устат-ня, вир.-техн. комп-лексів, іншого майна. Субєкти угоди: постачальник (виробник обл-ня), лізингодавець (банк чи лізингова компанія), лізингоодержувач (орендатор). Лізингодержувач знах-ть фірму, що виготовляє або продає необх. йому обл-ня, вивчає умови продажу. Потім він звертається до лізингової компанії з пропозицією придбати це обл-ня у виробника (продавця) з метою подальшої передачі йому на умовах оренди. Розрізняють фін. (капітальний) та оперативний (сервісний) лізинг. Фін. лізинг характеризується тим, що договір укладається на строк, що дорівнює амортизац. періоду машин та устат-ня. Як правило, лізингоодержувач у кінці строку, передбаченого угодою, викуповує все майно лізингової компанії та укладає з нею угоду про оренду цього майна. Оперативний лізинг, на відміну від фін., передбачає багаторазову зміну лізингоодержувача продовж строку служби машин або обл-ня. Об’єктом операційного лізингу є, як правило, машини та устат-ня, що швидко мор-но і фіз-но застарівають. Лізингодавець звичайно сам здійснює ремонт і технічне обсл-ня, отримуючи при цьому всю суму амортизаційних відрахувань від лізингоодержувача. Таким чином, лізинг — це специфічна форма залучення вир. капіталу, за якої лізингодавець кредитує лізингоодержувача.

 

 

45