Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 39. Інвестиційний проект, його бізнес-планування  (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->39. Інвестиційний проект, його бізнес-планування  (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

39. Інвестиційний проект, його бізнес-планування  (стисло)

Інвест. проект потрібний інвестору, його партнерам, його кредиторам, які сформували позичену частину інвестованого капіта-лу. За відсутності проекту зникає предмет переговорів і ухвалення рішення між інвестором, його партнерами й майб. кредитора¬ми. А на етапі реалізації інв-ня без наявності документовано-го проекту неможлива ефективна координація зусиль учасників про¬екту. Координуюча роль проекту, звичайно, поступово замінюється реальними укладеними договорами між учасниками, але як довго-строковий план проект не втрачає свого значения щодо повного здійс-нення намірів інвестора. Екон. аспект проекту у формі бізнес-плану має прийняту структуру розділів. Як правило, бізнес-план інвест. проекту скл-ся з 10-50 і більше сторінок описів, коментарів, розр-ів, обґрунтувань. Можливі розділи: 1.Осн. положения проекту: резюме - є викладом основної ідеї проекту: про-дукція, І., технологія ви-ва, фін. потоки, маркет. стратегія, можливі учасники, очікувані рез-ти. Мета першого розділу — за п'ять хвилин зацікавити й переконати в перевагах проекту, заохотити до подалыпого ознайомлення з проектом. 2.Маркетинговий план проекту - прогнозування попиту на продукцію і можл. цін на ринку, план забезпечення збуту; має місце опис ринк. якостей прод-ї проекту, опис прод-ї проекту; порівняння з шшими продуктами, представленный на ринку; конкурентоспроможність продукту проекту; досл-ня майб. ринку прод-ї проекту, аналіз попиту на продукцію проекту: споживачі прод-ї; потреба в прод-ї; оцінка платоспроможності під-в-споживачів; аналіз пропозиції: обсяг ви-ва; виробники прод-ї; імпортери прод-ї; обсяг імпорту, обґрунтування стратегії й методів реалізації прод-ї: 3. Мат.-технічне за без-ня проекту - під календарні плани ви-ва готуються аналогічні за деталізацією календарні плани мат.-техн. забезпечення ви-ва кожного виду прод-ї, представленого в планах ви-ва, визначається найопт. розмір партії постачань з урахуванням місткості трансп. засобів доставки та вартості транспортування. 3 урахуванням наявних площ складських приміщень визначаєть-ся оптимальна величина запасів по кожній номенклатурній позиції сировини, матеріалів і комплектуючих. 4.Фін. план проекту- планування грош. припливів і відпливів по проекту з метою визначення його сумарної вигоди в найліквіднішій, грош.й формі. Фін. план проекту складається останнім, після розробки інших розділів бізнес-плану, адже він на них ґрунтується. Фін. план проекту містить такі складові: прогноз дох-ів і витрат; прогноз грош. потоків протягом терміну реалізації проекту; прогноз активів і пасивів проекту (бухгалтерского балансу); розрахунок потреби в інвестиц. витратах для реалізації про¬екту; джерела засобів для фін-ня проекту, порядок фінансування та обсяги позик, що потрібні для реалізації проекту; графіки погашения боргів; прогноз фін. стану базового під-ва,обсяги та напрями викор-ня П. 5.Упр-ня проектом – аг. опис питань орг-ції керування проектом; процес моніторингу й прийняття рішень, розподіл відповідальності, структура підрозділів проекту і їх взаємна підпорядкованість у процесі керування; досвід і кваліфікація майб. менеджерів проекту та ін. 6. Організаційний план проекту містить комплекс питань, пов'язаних з обґрунтуванням реалістичності інв-ня з боку адмін.. і юр. аспектів, узгодженості із зовнішнім сер-щем У цьому розділі наводиться склад проекту; масштаб, стратегічність проекту; період реалізації: хар-ка часових параметрів орг-ції проекту, розбивка по періодах і оцінка їх особливостей. 7.Вир. план проекту складається з метою забезпечення добре організованого, взаємопов'язаного (за часом, мат. ресурса¬ми, наявною технічною базою і персоналом) вир. процесу на кожному робочому місці й загалом по проекту. 8. Соціальні аспект проекту - забезпечує узгодженість проекту з інтересами груп на¬селения, які відчуватимуть вплив проекту: працюючи на підприєм-стві, на якому реалізується проект, споживаючи його продукцію, проживаючи на одній території. У процесі соц.го планування проекту досліджується наявність у регіоні трудових ресурсів належної кваліфікації і якості для задоволення потреб проекту, культурні, демографічні, національні, соціальні, профес. й економічні (за доходами) хар-ки способу життя насел-ня в зоні впливу проекту, відповідність проекту місцевому культурному і професійному рівню населения, його здатність сприяти позитивним зрушенням у рівні життя і професійному статусі людей та ін. 9. Упр-ня ризиком - досліджується рівень ризику інв-ня, його оцінка та заходи щодо його зниження. 10. Еф-ність інв-ня - доцільність проекту розраховується на основі інф-ції, що міс-титься в інших розділах проекту, передусім фін. плану. Повнота та рівень розробленості бізнес-плану не лише сприяють інформаційному забезпеченню процесу прийняття рішення стосовно інв-ня, а й свідчать про кваліфікацію та обізнаність у своему бізнесі розробника проекту, рівень його ділових якостей. Розробка інвест. проекту є методом аналізу та прогнозування роботи під-ва. Це той випадок, коли важливі і рез-т, і процес ро¬боти над бізнес-планом. Бізнес-план проекту мае бути простим і зрозумілим за формою, глибоким і деталізованим за змістом і складом, містити лише пере-вірену інформацію, конкретні твердження, необх. показ-ки і роз-рахунки, бути стислим і добре оформлении документом.

 

 

41