Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 38. Індикативне планування інвестицій (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->38. Індикативне планування інвестицій (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

38. Індикативне планування інвестицій (стисло)

За умов, коли під-вам надані істотні свободи у використанні фондів, виборі номенклатури прод-ї, що випускається, пошуку у її збуті, поставках сировини і матеріалів, ціноутворенні та в інших питаннях госп. дія-ті, план не може бути директивним. З іншого боку, план не може бути чисто індикативним (рекомендованим), адже у багатьох під-в майно є державною власністю, не сформована ще необх. для ринк. відносин інфр-ра, триває процес реформ-ня економіки. Система прогнозування, планування і розробки програм складається з прогнозів, індикативних планів і програм та охоплює всі рівні виконавчої влади у розрізі коротко-, середньо- і довгостр. перспектив. Вона передбачає застосування як економічних, так і директивних методів регул-ня розвитку економіки. До останніх належать загальнодерж. норми і нормативи, держ. контракт, держ. І., регульовані ціни на окремі види прод-ї та ін. Складовою системи прогнозування, планування і розробки програм є національні, галузеві і регіональні програми. Вони – осн.засіб реалізації держ. політики, пріоритетних напрямів економ. і нац.-культурного розвитку У., концентрації фін., мат.-техн. та інших ресурсів, координації дія-ті під-в, установ, організацій та громадян з метою вирішення найважл. загальнодерж. проблем. Передбачувані рез-ти економ. й соц.го розвитку У. та прогнози кон’юнктури ринку використовуються при прийнятті органами закон. і викон. влади конкретних рішень у галузі екон. політики та при розробці держ. програм й індикативних планів. Останні являють в умовах ринк. перетворень найбільших інтерес з точки зору викор-ня при їх розробці нетрадиційного методу планування найважл. показ-ів та якісних характеристик розвитку галузей економіки, регіонів тощо. В основу цього методу покладенні найважливіші народногосподарські макроеконом. показ-ки (індикатори), до досягнення яких має прагнути суспільство. Відмінними ознаками індикативного план-ня є: рекомендаційний характер показ-ів (індикаторів) плану; індикатори або орієнтири, які передбачає на майбутнє Д. і які досягаються за доп. певних засобів упр-ня – регуляторів. На держ. рівні повинні впроваджуватися глобальні індикатори, як-то: ВВП, нац. дохід, рівень інфляції тощо. Інвестиц. процес характеризується трьома групами показ-ів: загальний обсяг і-й та їх структура; обсяги проектно-дослідницьких робіт; обсяги будів.-монтажних робіт. Індикативне планування і-й здій-ся відповідно до гол. індикаторів розвитку національної економіки та визначення пріоритетів. Індикативні плани (прогнози) передбачають обсяги як у держ., так і недерж. секторах економіки і, звичайно, обчислені в них показ-ки мають приблизний характер.

 

 

40