Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 37. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->37. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

37. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу (стисло)

Регул-ня інвестиц. процесу в Д. з ринковою економікою здій-ся: через державну інвестиц. політику, яка вивчає та підтримує пріоритетні напрями розвитку економіки; через індикативне планування певних показ-ів і встановлення нормативів регул-ня інвестиц. процесу; шляхом забезпечення належного функціонування договірно-правової системи; через порядок надання дозволу на викор-ня будівельних робіт. Особливість держ. макроеконом. регул-ня полягає, по-перше, у некомерц. цілях, соц.. орієнтації, іноді в директивному (обов’язковому) характері, підтримці приватних під-в, прямому стимулюванні їх розвитку, а, по-друге, в орієнтації на закони і принципи ринку, використанні його атрибутів, форм і методів саморегул-ня ви-ва й обігу прод-ї. Важливого значення тут набуває рац. поєднання ринк. і держ. методів регул-ня, опт. співв-ня між ними. Теоретично існує два граничних підходи стосовно держ. втручання в інвестиц. процес: 1) Д. бере на себе якомога більше функцій упр-ня: забезпечує проектно-коштор. док-єю, мат.-техн. ресурсами та обл-ням, фінансує проект та розподіляє прибутки від і-й; 2) для інших суб’єктів інв-ня Д. повинна надати макс. свободу і впливати на процес через податкову, амортизаційну, кредитну політику, систему пільг і санкцій. Дуже важливий напрям регул-ня інвестиц. процесу – це обробка перспективної стр-ри і-й за формами власності. При цьому слід зважити на те, що держ. І. за умов ринку, як правило, не є відособленим джерелом фін-ня. Нові методи державної політики – це участь у спільному фін-ні проектів, надання кредитів за зниженими заліковими ставками, фін-ня проектів за рахунок випуску ЦП, форм-ня портфелів фін. і-й. Дедалі менше місця у цих методах повинно займати пряме датування й субсидіювання з боку держави. Головним критерієм держ. вкладень в економіку є їх еф-ність, оперативна віддача. Першоосновою держ. регул-ня інвест. дія-ті є спрямувань і-й у ті сфери і галузі, які забезпечать розширене відтв-ня, скорішу віддачу і підв-ня життєвого рівня насел-ня. Адекватним інвестиц.й політиці повинен бути весь комплекс засобів, котрі застосовуються з метою впливу на інвестиц. процеси. Ці засоби можна умовно поділити на змінні і постійні, прямі і непрямі, з обмеженою чи загальнодержавною сферою дії та її рез-тами. Держ. регул-ня умов інвест. дія-ті є комплек¬сом сфер впливу на поведінку інвесторів за рахунок: подат. системи; амортизаційної політики, у тому числі методів прискорення амортизації осн. фондів; держ. норм (напр., екологічних) і стандартів; антифон. закон-ва; визначення умов корис-ня землею, водою та ін. природними ресурсами; забезпечення макроек. стаб-ті; стаб-ті та розвитку фін.-кредитної системи, сприяти. умов для корис-ня позиковими коштами; розвитку інфр-ри фондового ринку. Макроекономічні умови для інвест. дія-ті створюються відповідною державною політикою, яку реалізують органи цент¬ральної виконавчої влади (Мінек-ки, Мінфін, Мінпраці, галузеві міністерства та комітети, ДПА, Антимонопольний комітет) та НБУ. Д. може брати участь в інвес-тиційному процесі як безпосередньо, вкладаючи свої бюджетні кош-ти (централізовані бюджетні І.), розвиваючи під-ва держ. сектора економіки, так і опосередковано: 1) впливаючи на і-йне сер-ще (створюючи макроекономічний інвест. клімат, розвиваючи грошово-кредитну сферу, стимулюючи бюджетними витратами сукупний по¬

пит, розвиваючи і регулюючи банківську дія-ть, дія-ть

інвестиц. посередників, фінансуючи і стимулюючи академічну науку, дія-ть дослідницьких науково-техн. і про-

ектних організацій); 2) регламентуючи умови фін. та госп. дія-ті під-в (податки, норми амортизації, охорона праці, еко-

логічні нормативи, стандартизація прод-ї). За доп. податково-бюджетних важелів встановлюють пропорції перерозподілу ВВП країни через бюджет, а на рівні під-ва пропорції розподілу П підриємства між під-вом і Д.. Інвест. дія-ть базується на наявних вільних фін. ресурсах у потенційних інвесторів. Обсяги інв-ня будуть більшими, якщо у потенційних інвесторів зростають вільні кошти. Цьому може сприяти (або протидіяти) держ. грошово-кредитна політика через вплив на і-йні умови, банківську систе¬му та регул-ня грош. обігу. НБУ має три типи інструментів грошово-кредитного регул-ня: операції купівлі-продажу урядових ЦП (випускаються і продаються на первинному ринку для забезпечення бюджетного дефіциту та обсл-ня уря-дових боргових зобов'язань); норми страхового резервування банківських активів (змінюючи норму резерву, НБУ впливає на інвест. активність і спроможність банку); ставка рефін-ня Національного банку (чим вища ставка кредитування, тим менше кред. ресурсів придбають у Центрального банку комерційні банки). Створення ефект-го середовища для інвест. дія-ті в країні є способом державної участі у стимулюванні й захисті інте-ресів інвесторів, як комплекс організаційних, техн. і правових заходів, спрямованих на створення умов, що сприяють еф-ній дія-ті, захисту прав та інтересів інвесторів.

 

 

39