Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 36. Формуванняня звітних документів (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->36. Формуванняня звітних документів (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

36. Формуванняня звітних документів (стисло)

Метою складання фін. звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інф-ції про фін. стан, рез-ти дія-ті та рух коштів під-ва. Фін. звітність складається з: балансу, звіту про фін. рез-ти, звіту про рух грош. коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів. Фін. звітність під-ва формується з дотриманням таких принципів: автономності під-ва, за яким кожне під-во розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фін.й звітності під-ва; безперервності дія-ті, що передбачає оцінку активів і зобов'язань під-ва, виходячи з припущення, що його дія-ть триватиме далі; періодичності, що припускає розподіл дія-ті під-ва на певні періоди часу з метою складання фін. звітності; історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх ви-во та придбання; нарахування та відповідності дох-ів і витрат, за яким для визначення фін. рез-ту звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих дох-ів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надх-ня і сплати грошей; повного висвітлення, згідно з яким фін. звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі; послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування під-вом обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фін.й звітності; обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і дох-ів під-ва; превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми; єдиного грош. вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій під-ва у його фін.й звітності в єдиній грош.й одиниці.

 

 

38