Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 35. Фінансовий план інвесторів проекту. (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->35. Фінансовий план інвесторів проекту. (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

35. Фінансовий план інвесторів проекту. (стисло)

Фін. план інвест. проекту включає наступні складові: прогноз дох-ів і витрат; прогноз грош. потоків протягом реалізації проекту; прогноз активів і пасивів проекту (бухгалтерского балансу); розрахунок потреби в інвестиц. витратах для реалізації проекту; джерела коштів для фін-ня проекту; графіки погашения боргів; прогноз фін. стану базового під-ва. У ході реалізації проекту здій-ся постійний рух фін. ресурсів у формі грош. потоків: платежі й надх-ня, відпливи й припливи. Зі співв-ня цих потоків формується здатність проекту повертати і-йні витрати періоду створення активів проекту і забезпечувати їх зростання. Різниця між поточними дохода¬ми й витратами за проектом є чистим грошовим потоком. Грош. потоки у заг. випадку можна подати так: 1.Приплив коштів: продаж товарів і надання послуг; продаж мат. активів; ↓ дебіт. забор-ті по розрахунках із споживачами; одержання позичок від кредиторів; доходи від здачі активів в оренду; кошти стат. фонду; доходи від продажу ЦП; доходи від володіння ЦП; інші доходи. 2. Відплив коштів: придбання осн. засобів; поповнення ОК; поточні витрати на ви-во товарів і надання послуг; сплата податків та інших обов'язк. платежів; ↓ заборгованості перед постачальниками сировини й матеріалів; виплати частини П акціонерам; придбання ЦП; інші платежі. Різниця між припливом і відпливом засобів у кожен період часу становить чистий грош. потік. При плануванні грош. потоків у зв'язку з реалізацією проекту варто враховувати лише ті потоки, що безпосередньо пов'язані з проектом, відокремлюючи потоки, що існують на під-ві без реалізації проекту. Для прийнятого до реалізацією проекту має виконуватися умова наявності позитивної величини чистого грош. потоку за час ре-алізації проекту. В іншому випадку реалізація проекту призведе до погіршення фін. стану базового під-ва, втрачанню йо-го фін. активів. У проекті подається прогноз грош. потоків за всіма розрахун-ковими періодами життя проекту. У нього включають всі розрахункові припливи і відпливи коштів (пов'язані з виробничою, і-йною дія-тю і фін.ю дія-тю за проектом).

 

 

37