Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 35. План грошових потоків. Звіт про рух грошових коштів (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->35. План грошових потоків. Звіт про рух грошових коштів (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

35. План грошових потоків. Звіт про рух грошових коштів (стисло)

 Рух грош. коштів (Cash-flow) – надх-ня і вибуття грош. коштів та їх еквівалентів. Інформація про надх-ня і видатки грош. коштів під-ва міститься у звіті про рух грош. коштів. Метою складання звіту є надання користувачам фін. звітності повної, правдивої та неуп. інф-ції про зміни, що відбулися у грош. коштах під-ва та їх еквівалентах за звітний період. Осн. факторами, що беруть участь в аналізі ефе-ті інвест. проекту, є сумарна величина грош. потоку від вир. дія-ті та інших дох-ів (напр., реалізація активів, внески до статутних фондів інших під-в), а також величина витрат на І.. Таким чином, цей Звіт є осн. документом, призначеним для визначення потреби у капіталі, розробки стратегії фін-ня під-ва, а також для оцінки ефе-ті його викор-ня. Грош. потоки від інвест. дія-ті формуються в рез-ті реалізації інвестиц. проектів, пов’язаних з технічним переозб-ням під-ва, освоєнням нового ви-ва, здій-ням портфельних і-й тощо. Реалізація інвестиц. проектів передбачає залучення кредитів і позик та їх погашення, здій-ня додаткової емісії або залучення додаткового пайового капіталу, тобто проведення операцій, пов’язаних з фін.ю дія-тю. Інструментом для упр-ня грош. потоками від реалізації інвестиц. проектів та фін. дія-ті є план Кеш-Фло (Cash-Flow). Cash-Flow об’єднує грош. надх-ня від усіх видів дія-ті при реалізації інвестиц. проектів. Таким чином, план грош. потоків, розроблений методом Кеш-Фло, відображає рух грош. коштів та дія-ть під-ва в динаміці від одного періоду до іншого. Кеш-баланс, тобто залишок коштів на рахунку під-ва, формується за рах. вхідних грош. потоків (дох-ів від реалізації прод-ї, амортиз. відр-нь, дох-ів від реалізації активів, внесків у статутний фонд та позик) і вихідних грош. потоків (витрат на ви-во прод-ї, операц. витрат, витрат на І., витрат на обсл-ня і погашення позик, виплат дивідендів, податків).Всі надх-ня і платежі відображаються в плані грош. потоків у періоди часу, які відповідають датам їх здій-ня. У розділі Кеш-Фло від інвест. дія-ті вказується балан. вартість активів, які є в розп-ні під-ва на момент впров-ня інвест. проекту, а також витрати на придбання нових активів, надх-ня від реалізації активів, які не використовуються у ви-ві. В розділі Кеш-Фло від фін. дія-ті вказуються аукціон. капітал, довгострокові і короткострокові позики. Якщо Кеш-баланс становитиме від’ємну величину, це означає, що під-во не в змозі покрити свої витрати, тобто фактично є банкрутом. Таким чином, метою упр-ня фін.ю та і-йною дія-тю є забезпечення + ліквідного залишку грош. коштів у кожному з періодів часу від початку до кінця реалізації проекту. План грош. потоків є осн. документом для визначення потреби в капіталі, розробки стратегії фін-ня під-ва, а також для оцінки ефе-ті його викор-ня.

 

 

36