Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 34. Баланс (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook

Курс Інвестування (стисло)

34. Баланс (стисло)

Бухгалт. баланс – осн. форма бухгалт. звітності. Наявність у під-ва чи орг-ції бухгалт. балансу є однією з умов його самостійності. Має форму таблиці, яка характеризує стан госп. засобів на певну дату. Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інф-ції про фін. стан під-ва на звітну дату.У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал під-ва, тобто баланс дає інформацію про активи (те, чим володіє під-во), та пасиви (джерела фін-ня активів) на певну дату. Баланс слугує індикатором для оцінки фін. стану, його здатності виконувати свої зобов’язання. Активи та пасиви під-ва становлять дві частини балансового звіту, які повинні дорівнювати одна одній: Активи = Пасиви.В свою чергу, пасиви під-ва складаються із зобов’язань (те, що під-во повинно повернути) та власного акціонерного капіталу: Активи = Зобов’язання+Власний капітал. На зіставленні відображених у балансі поточних зобов’язань і поточних активів ґрунтується аналіз ліквідності під-ва. З метою оцінки поточного та перспективного фін. стану під-ва розраховують показ-ки платоспроможності. Показ-к абсолютної ліквідності характеризує платоспроможність під-ва на дату складання балансу і показує, яку частину короткострокових зобов’язань воно має можливість погасити негайно за рахунок оборотних активів різного рівня ліквідності. Оптимальною вважається ситуація, коли показ-к абсолютної ліквідності знаходиться на рівні 0,2 (20 %).

 

 

35