Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 31. Методи оцінки інвестиційних проектів (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->31. Методи оцінки інвестиційних проектів (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

31. Методи оцінки інвестиційних проектів (стисло)

Метод оцінки є правилом відбору найбільш перспективного інвест. проекту із числа альтернативних. Методи для оцінки капіт. проектів: чиста теперішня вартість; внутрішня норма дохід-ті; рентабельність; період окупності; дисконтований період окупності; дохідність (прибутковість) залученого капіталу; дохідність на акцію. Чиста теп. вартість (NPV) проекту розраховується як сума всіх майб. грош. потоків, дисконтованих за певною ставкою дохід-ті, за винятком дисконтованої вартості вкладених і-й: NPV = ∑ Rt / (1+k )t – C , де Rt – очікувані чисті грош. потоки; k – ставка дохід-ті, що вимагає від проекту; С – поч.. витрата капіталу, що здій-ся зараз (або ж теперішні вартості всіх витрат). Інакше кажучи, чиста теперішня вартість (NPV) є сумою всіх очікуваних грош. потоків (Rt), починаючи з першого року (t = 1) до кінця життєвого циклу проекту (n), дисконтована за ставкою дисконтування проекту k, зменшена на вартість коштів, інвестованих у проект. Внутрішньою нормою дохід-ті (ІRR) є ставка дохід-ті, яка прирівнює очікувані чисті грош. потоки до початкових витрат. Для розрахунку ІRR необхідно обчислити щодо R таку формулу: 0 =  Rt / (1+r)t _ C, де r – ставка дохід-ті, яка дає NPV=0. Проект приймається за умови, що значення його внутрішньої норми дохід-ті більше за ставку дохід-ті, що вимагається за проектом. Індекс прибутковості (РІ) є часткою від ділення очікуваних майб. грош. потоків на початкові витрати. При розрахунку показ-ка РІ теперішня вартість очікуваних грош. потоків ділиться на початкові витрати. Якщо за проектом індекс прибутковості перевищує одиницю, чиста теперішня вартість є позитивною. Період окупності є проміжком часу, необхідного для того, щоб відшкодувати початкові І.. Дисконтований період окупності відрізняється від періоду окупності тільки тим, що він розраховується після дисконтування грош. потоків. Таким чином, він завжди буде довшим, ніж період окупності. Дохідність залученого капіталу (ROCE) або облікова ставка дохід-ті, широко застосовується як показ-к ефе-ті. Це величина баланс. П у % щодо суми залученого капіталу. Коефіцієнт ігнорує грош. потоки, їх розподіл у часі та ризик. Дохідність на акцію розр-ся шляхом ділення баланс. П на к-ть акцій в емісії. До інших можна віднести ще такі: 1) RARORAC - метод аналізу ризиків і оцінки інвест. проекту, при якому викон-ся коригування ризику щодо дохід-ті, а відрахування із капіталу змінюються в залежності від очікуваних ризиків; 2) бухгалт. рент-ть і-й – показнки оцінки рент-ті інвест. проекту, який розрах-ся діленням сер. по рокам чистого доходу (після оподат-ня) на сер. по рокам об’єм і-й; 3) дисконт-ня майб. П – метод порівняння альтерн. варіантів інв-ня, який дозволяє оцінити майб. П з врахуванням теперішньої вартості грош. коштів; 4) метод ануїтету - метод оцінки інвест. проекту, при якому все надх-ня та виплати приводяться к теперішньої вартості таким чином, що вони стають рівновеликими в кожному році протягом екон строку служби. Оцінка проекту проводиться шляхом порівняння надходжень і виплат одного року, якщо при цьому ануїтет вище 0, то проект вважається рентабельним; 5) основне правило ризику відсоткової ставки – інвест. принцип, згідно з яким проект приймається, якщо ризик відсоткової ставки вище облікової ставки і навпаки; 6) оцінка капіт. вкладень – оцінка проектів капіт. вкладень з ціллю вибору одного з них; 7) принцип незалежного вибору – інвест. принцип, згідно з яким інвест. проект слід прийняти чи відхилити на основі порівняння його рез-ів з рез-ми інв-ня в ЦП цього ж; 8) теорема розподілу – теорема, згідно з якою вартість і-й для кожного індивід. інвестора не залежить від його споживацьких переваг; будь-який інвестор приймає чи відхиляє проект, керуючись правилом чистої поточної вартості, незалежно від індивід. бажань..

           

 

33