Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 29.Інвестування капіталу в економіці  (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->29.Інвестування капіталу в економіці  (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

29.Інвестування капіталу в економіці  (стисло)

Процес інв-ня капіталу В економіці й теорії інв-ня розглядається як взаємодія пропозиції капіталу і потоку інвестиц. можл-ей. Слід виокремити інв-ня реальне й фін.. Це дві досить різні сфери інвест. процесу, які мають не лише різні об'єкти інв-ня, а й суттєві відмінності в самій тех¬нологи процесу інв-ня. Реальні І. охоплюють дія-ть, пов'язану зі створенням нових мат. об'єктів, що матимуть П за рахунок ви-ва й продажу товарів і послуг. Різновидами реального інв-ня є "капіт. вкладення", "вир.

І.". Фін. І. є вкладанням коштів у фін. операції та ЦП (валютні операції, операції з векселями, володіння ЦП). Реальне інв-ня, що здій-ся в мат. активи, може поділятися залежно від ознак і форми активів як об'єкта інв-ня. Відповідно до форми діючих осн. фондів виокремлюється інв-ня в нове буд-во (процес інв-ня в організацію но¬вого ви-ва (введения осн. фондів, розш-ня ви-ва (інв-ня з метою розш-ня вир. апарату, введения в дію нових осн. фондів, подібних до тих, що вже діють на під-ві), модернізацію осн. фондів, технічне переосн-ня (удосконалення окремих елементів технологічного та техн. обл-ня заміною більш сучасним продуктивним або вдосконалення вже діючого обл-ня заміною окремих його вузлів), у повну реконструкцію (комплексна заміна вир. апарату більш продуктивним та економічним, із заміною діючого обл-ня). Інв-ня з боку вир. під-ва може розрізнятися за ознакою кінцевої мети: І. в удосконалення прод-ї з метою збереження позицій на ринку; І. в оновлення осн. фондів з метою вдосконален¬ня технологи; І. в удосконалення технологи з метою ↓ витрат на ви-во; вимушені І., які не підвищують конкурентоспроможності під-ва (для ↓ впливу на н/с, для вимушеного перенесення ви-ва в інше місце, для підв-ня безпеки праці); ризиковані І. в організацію нового ви-ва із виходом на нові ринки. За масштабністю інв-ня проект може мати ознаки стратег. (вел. обсяги інвест. капіталу, значна зміна форми активів інвестора) або тактичних і-й. Обґрунтування та планування інвест. процесу здій-ся за доп. інвест. проекту. Слід виокремити кілька ознак інв-ня: узгодженість інв-ня із зовнішніми умовами (стан економіки країни, окремих регіонів і фін. ринку, альтернативні проекти, галузеві особливості проекту, сумісність прод-ї проекту зі станом ринку, місцеві умови і співробітництво з органами влади, наявність потрібних місц. ресурсів і т. ін.); внутр. збалансованість процесу інв-ня за комплексом взаємопов'язаних аспектів (маркетингові, організаційні, фін., вир., соціальні, часові параметри і-йного процесу) - інв-ня за цією ознакою може бути системнозбалансованим (повністю) планом інв-ня, умов-

нозбалансованим (сер. рівень), недостатньозбалансованим

(відносно ризикованим за внутрішніми чинниками); достатність рівня дохід-ті та прийнятність рівня ризикованості інв-ня (високодохідні, середньодохідні, низькодохідні, високоризиковані, середньоризиковані, низькоризиковані проекти); збалансованість і синхронізованість фін. потоків за їх обсягами і часом. За цими параметрами інв-ня може

бути фін. збалансоване, фін. напружене, фін.

ризиковане (за збалансованістю щодо фін. потоків),

частково напруженим, безперервно напруженим, спланованим); наявні можливості для упр-ня проектом, (добре керовані проекта, умовно керовані проекти, повністю ліквідні проекти (із потенційною можливістю для інвестора припинити інв-ня із повним поверненням вкладених у проект коштів). Для досл-ня процесів фін. інв-ня важливо виз-начити термін "портфельне інв-ня". Під цим терміном розумі-тимемо вкладання коштів у комплекс цінних різного виду паперів з метою отримання поточного доходу від володіння ними (або пере-продажу), але без наміру управляти емітентами цих ЦП. Портфельний швестор завжди має набір (портфель) пакетів ЦП, обсяги яких, як правило, недостатні для того, щоб впливати на емітентів ЦП. Пряме ж стратегічне фін. інв-ня передбачає операції з ЦП з метою отримання можливості безпосередньо впливати на дія-ть емітента придбаних ЦП, управляти ним.

 

 

31