Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 28., 32. Визначення вартості капіталу (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->28., 32. Визначення вартості капіталу (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

28., 32. Визначення вартості капіталу (стисло)

Інвестор, вирушаючи на ринок позикових капіталів, повинен вивчити і проаналізувати ціни на позичковий капітал, які відтворені у відсоткових ставках. Реальна відсоткова ставка віддзеркалює нормальний розвиток стабільної економіки Д.. Відсоткова ставка, яка враховує очікуваний рівень інфляції, призначена для відшкодування інвестору можл. витрат від знецінення вкладених капіталів внаслідок ↑ цін на товари і послуги у вигляді інфляційної премії. Вільна від ризику (держ.) ставка — ставка дивідендів, або %, які обіцяють сплатити власникам держ. ЦП. Ця ставка зазвичай на кілька пунктів вища від очікуваного рівня інфляції. Базовою відсотковою ставкою вважається найнижча ставка комерц. банків, яку вони призначають для своїх найнадійніших клієнтів. Бар’єрна ставка розраховується інвестором як мін. норма доходу, яку він прагне одержати від усіх своїх нових і-й. Прибутки, що мають бути отримані за нормою доходу, нижчою від бар’єрної ставки, не мають сенсу для інвестора через те, що вони тільки покривають витрати і видатки. Внутрішня норма дохід-ті — норма П від нових і-й, за якої річні І. і майб. позит. грош. потоки дор-ть один одному. Це норма, що задовольняє інвестора. Типовими передінвестиц. процедурами є аналітичні розрахунки та оцінки, пов'язані з доцільністю викор-ня обсягів інвестованого капіталу, яких вартий об'єкт інв-ня. Активи під-ва — і мат., і фін. — можуть мати кілька видів оцінок. Номінальна ціна передбачає таку вартість, яка раніше була встановлена для об'єкта під час купівлі, для обліку, при початковій емісії (напр. номінальна ціна мат. ресурсів може дорів-нювати ціні, за якою колись вони були придбані й узяті на облік). Балансова оцінка є ціною, за якою активи врах-ся на ба¬ланс! під-ва. Ринкова (ліквідна) вартість є ціною, за якою активи можуть бути продані відповідно до попиту на ринку подібних товарів і послуг: це ціна, коли є реальний покупець і може бути здійснено продаж і отримано гроші. Заставна вартість є ціною, за якою позикодавець погоджується взяти активи під-ва в заставу, щоб гарантувати повернення виданої під-ву позики. Зазвичай це найнижча оцінка вартості активів. Позикодавець ставить ціну, що нижча за ринкову, аби га¬рантувати отримання неповернутих під-вом коштів від швидкого продажу заставленого майна. Інвест. вартість об'єкта інв-ня є верхньою межею ціни, яку варто заплатити інвестору за придбання намічених об'єктів, щоб мати змогу заробити на цьому, тобто забезпечити ↑ витрачених коштів. Вартість капіталу визначає дохід, який міг би отримати власник капіталу при використанні його в найкращий в поточних умовах спосіб. Вартість капіталу — це співв-ня такого щорічного доходу і всього капіталу (у відсотках) як відповідна відсоткова ставка. Напр., очікуваний власником капіталу в 500 тис. грн річний дохід (приріст цього капіталу) може становити (у розумінні власника капіталу) 50 тис. грн Тоді вартість капіталу дор-ме 50/500 = = 10 %. При такій оцінці свого капіталу власник може передати комусь свій капітал тільки за умови отримання плати за його викор-ня, що перевищуватиме щорічні 10 % обсягу капіталу. Вартість капіталу — це такий річний темп приросту капіталу, який передбачає отримати власник капіталу, інвестуючи його. Цей показ-ник у відсотковому вимірі використовується як ставка дисконтуван¬ня в розрахунках приведеної вартості грош. потоків при аналізі інвестиц. проектів. Ставка дисконтування як і вартість капіталу характеризує мінімально можливу дохідність альтернативного викор-ня капіталу з урахуванням ризику. На кількісну оцінку вартості капіталу впливають чинники 3 груп: 1) рівень дохід-ті за варіантами викор-ня капіталу, які є достатньо досяжними для власника капіталу, 2) рівень ризику. 3) рівень інфляції на період, що прогнозується за проектом викор-ня капіталу. Вартість залученого в акціон. формі капіталу визн-ся за співв-ням очік. річних дивідендів на одну акцію та її поточної ринк. ціни. Вартість позич. капіталу у кредитній формі дор. %, який банк зафіксував у кредитному договорі після відповідних переговорів з одержувачем позики. При викор-ні позик. капіталу, що отримується через емісію і продаж боргових ЦП, вартість (С) такого капіталу для інвестора дорівнюватиме величині співв-ня щоріч. % (В), які емітент зобов'язався виплачувати власникові ЦП, і поточної ціни (Ц) купівлі ЦП. Якщо інвестор використовує капітал із різних складових за джере-лами отримання або за напрямами викор-ня, загальна вартість викор-ня може бути розрахована як середньозважена величина. Вартість кожної частини капіталу зважується за часткою цієї частини в усьому капіталі. Напр, капітал складається з накопиченого П під-ва (500 тис. грн за сер. дохідністю фін. ринку 12 %); отриманої від банку позики у 200 тис. грн під 15 %; емітованих і проданих трирічних облігацій на суму 150 тис. грн. під гарантування покупцям 10 % річних. У цьому разі узагальнена середньозважена вартість капіталу під-приємства С = (500 / 850)-2 + (200 / 850)-15 + (150 / 850)-10 = 12,3 %. Вартість капіталу беруть за основу, визначаючи ставку дисконтування (приведения) грош. потоків при інв-ні до пот-го моменту. I навпаки, вартість капіталу порівн.-ся зі ставкою дисконт-ня. При цьому ставку дисконт-ня спрощеними метода¬ми беруть на рівні: середньої дохід-ті під-ва (як співв-ня останнього річного П під-ва та його активів); сер. вартості банк. кредитів (за мінусом % відсотків, що виражають інфляцію, витрати і П банку); мін. дохід-ті існуючих альтернат. проектів викор-ня капіталу (напр., депозитні рахунки в надійних банках) тощо.

 

 

30