Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 27. Життєвий цикл проекту (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->27. Життєвий цикл проекту (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

27. Життєвий цикл проекту (стисло)

Проект є організац. формою реалізації процесу інв-ня. Визначити інвест. проект можна у двох аспектах: як доку¬мент і як конкретні дії інвестора щодо реалізації своїх інвестиц. намірів. Інвест. проект — це спеціальним способом підготовлена докум-ція, що містить максимально повний опис і обґрунтування всіх особливостей майбутнього інв-ня. У такому розумінні про¬ект є документованим і-йним планом. Інвест. проект — це комплекс заходів, що здій-ся інвестором з метою реалізації свого плану нарощування капіталу. Розробка інвестиц. проектів здій-ся з урахуванням моментів: комплексність представления процесу інв-ня (маркет., організаційні, фін., вир., трудові, часові пара-

метри, які становлять єдину систему); урахування зв'язку проекту із зовнішніми умовами (стан економіки країни, регіональні, галузеві особливості проекту, сумісність прод-ї проекту з поточним станом ринку, узгодженість з місцевою інженерною інфраструктурою, місцеві умови і співробітництво з органами влади, екологічна сумісність, соц. безконфліктність проекту, відповідність ситуації на місцевому ринку праці); інтегрована оцінка ефе-ті проекту на основі співв-ня рез-тів (зиску) і інвестиц. витрат проекту, соц.го ефекту, наслідків для економіки країни в цілому (останнє стосується великих проектів); урахування майбутньої невизначеності проекту і потенційних ризиків (адже проект на етапі прийняття рішення є лише прогнозом); урахування альтернат. варіантів викор-ня капіталу інвестора та відповідної зміни вартості грош. потоків у часі, застосування методики приведення грош. потоків до єдиних умов обліку; прагнення представити прогнозну модель проекту з максимальною деталізацією і конкретизацією (у часі й у розрізі кожного етапу реалізації проекту); урахування соц. умов і наслідків реалізації проекту як для власного персоналу, так і для зовнішнього соц.го середовища. Період часу, протягом якого готуються й реалізуються і-йні наміри інвестора, становить життєвий цикл проекту. Він розбивається на кілька типових етапів інв-ня: форм-ня інвестиц. намірів; розробка концепції інв-ня (конкретизація завдань, вибір продукту проекту, визначення джерел фін-ня, вибір

учасників проекту, попереднє опрацювання маркетингового

і фін. плану); розробка проекту як документованого плану (деталізованого інвест. обґрунтування і плану дій на всю глибину життєвого циклу проекту; передінвест. аналіз проекту (вивчення потенційних можл-ей проекту, оцінка реальності фін. планів, зовнішньої й внутрішньої узгодженості проекту, його комерційної реалістичності та доцільності); створення чи придбання інвест. об'єкта "під ключ" і підготовка до початку його експлуатації; експлуатація інвест. об'єкта і повернення через накопичення поточного П інвестованих у проект коштів. Цей етап має назву періоду окупності проекту; отримання чистого П за проектом (понад вкладені в проект кошти); ліквідація інвест. проекту (демонтаж осн. фондів,

продаж оборотних коштів та інших активів, вирішення організаційних і юр. питань припинення фін.-госп. дія-ті з викор-ням активів проекту). Наведені етапи можуть бути ще більш деталізовані, але в будь-якому разі їх можна об'єднати в три етапи: 1. Передінвестиц. досл-ня до остаточного прийняття інвестиц. рішення: визначення інвестиц. можл-ей; аналіз альтернативних варіантів та остаточний вибір проекту; попереднє техніко-економічне обґрунтування; розробка техніко-економ. обґрунтування; дослідницьке забезпечення проекту. 2. Інвестиц. фаза: проведення узгоджень; укладання контрактів; розробка проектно-кошторисної докум-ції; буд-во, реконструкція або переосн-ня; забезпечення керівника проекту; витрати на авторський нагляд і контроль; підготовка експл-их кадрів. 3. Експлуатаційна фаза: введення в експлуатацію; доведення до проектної потужності; витрати на підтримання діючих потужностей; витрати на оновлення осн. фондів.

 

 

29