Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 26. Оцінювання ефективностіті інвестицій (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->26. Оцінювання ефективностіті інвестицій (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

26. Оцінювання ефективностіті інвестицій (стисло)

Для оцінки ефе-ті і-й розроблений цілий ряд методів, які можна умовно розділити на три групи: 1. класичні методи оцінки інвестиц. проектів, що припускають визначення нижче вказаних показ-ів; 2. витратні методи оцінки, осн. з яких: визначення сукупної вартості володіння (Total Cost of Ownership, сукупна вартість володіння додатками (Total Cost of Application Ownership, TCA); 3. комплексні методи оцінки набору фін. і нефін. показ-ів ефе-ті (Кеу Performance Indicators, KPI), збалансована система показ-ів Нортону і Каплана (Balanced TCO) , дійсна вартість володіння (Real Cost of Ownership, RCO),Scorecard, BSC), модель "стейкхолдер" і піраміда рез-тивності Лінча і Кроса. Можливі два варіанти оцінки ефе-ті і-й за класичними методами: з розрахунком показ-ів без врахування вартості капіталу (прибутковість продажів, норам прибутковості на І., строк їх окупності, точка беззбитковості і точка платоспроможності) або показ-ів, що враховують вартість капіталу (чиста поточна вартість, індекс прибутковості і-й, дисконт. строк окупності і-й, внутрішня ставка прибутковості і-й). 1-ий варіант: 1) прибутковість продажів - вимірює величину П на кожну гривню реалізованої прод-ї, розраховують діленням величини ЧП на величину РП, низький коефіцієнт прибутковості може бути наслідком високої собівартості прод-ї або великих боргів під-ва, що змушує його сплачувати високі %и за боргами; 2) норма П на І. - величина, що дорівнює відношенню валового П з вирахуванням податків (чистого П), яка ділиться на І. в осн.і ОКі мінус забор-ть по інвестиціях або просто на обсяг і-й; зміст цього показ-ка полягає в приблизній оцінці того, яка частина інвестованого капіталу повертається у вигляді П протягом одного інтервалу план-ня дія-ті під-ва, порівнюючи значення цього показ-ка з очікуваним рівнем прибутковості роблять висновок про інв-ня; 3) строк окупності і-й - очікуваний строк (місяців або років), необхідних для покриття (повернення) початкових і-й чистими грош. потоками проекту: чим менший даний показ-к, тим швидше інвестор повертає вкладені кошти; проект є економічно вигідним, якщо строк окупності і-й менший за строк життя інвест. проекту. Розраховується даний показ-к шляхом ділення суми повних інвестиц. витрат на здій-ня проекту на чистий еф-ний грош. потік за один інтервал планування (на обсяг генерованих проектом коштів, гол. складовими якого є ЧП та амортизац. відр-ня), розрахунок строку окупності здій-ся щляхом поступового вирахування із заг. суми інвест. витрат величини чистого ефект-го грош. потоку за один період; може мати місце другий підхід, коли грош. надх-ня від проекту суттєво відрізняються по роках. В такому раз строк розрах-ся прямим підрахунком років, протягом яких інвестиція буде відшкодована кумулятивним доходом (наростаючим підсумком); 4) точка беззбитковості - аналіз беззбитковості побудований на основі розподілу витрат на змінні та постійні, а також обчислення точки беззбитковості, що визначає критичний обсяг продажу - це обсяг продажу (дія-ті), за якого: доходи під-ва дорівнюють його витратам або маржинальний дохід дорівнює загальним постійним витратам; точку беззбитковості можна виразити в натуральних (кількість прод-ї) (відношення постійних витрат до маржинального доходу на одиницю), грош. (виручка) одиницях (відношення постійних витрат до коефіцієнту маржинального доходу) або у відсотках до нормальної потужності. Отже, чим нижчим буде цей рівень, тим ймовірніше що даний проект буде життєздатним в умовах непередбаченого скорочення продажів на ринку, таким чином точка беззбитковості викор-ся як оцінка маркетингового ризику інвест. дія-ті; 5) точка платоспроможності проекту – є відношенням суми постійних витрат під-ва до суми маржинального П (різниці між виручкою від реалізації та змінними витратами) та амортизаційних відрахувань; зміст її полягає у визначенні рівня ви-ва і продажів, при якому обсяг генерованих коштів покриває суму поточних платежів. 2-ий варіант: 1) чиста поточна вартість - показ-к дає змогу порівняти теперішню вартість майб. дох-ів від реалізації інвест. проекту (у фазі його експлуатації) з інвестиц. витратами, які необхідно здійснити в поточному періоді. Чиста приведена вартість являє собою різницю між теперішньою вартістю (сумою) чистого грош. потоку та сумою інвестиц. витрат за проектом. При цьому сума чистого грош. потоку має дисконтуватися до того інтервалу часу, в якому передбачається початок реалізації інвест. проекту, а відповідно і здій-ня інвестиц. витрат за ним (таке дисконтування має провадитись за постійною ставкою %, обраною для проведення розр-ів, окремо за кожним інтервалом часу, що передбачається). Розрахунки за методом чистої приведеної (поточної) вартості (NPV) здій-ся у такій послідовності: 1. Визначається поточна вартість витрат (Іо), тобто обсяг і-й, який потрібно зарезервувати для проекту. 2. Розраховується поточна вартість майб. грош. потоків від проекту, для чого доходи за кожний рік (CF – кеш флоу) приводяться до поточної дати: РV = (СF/(1 +r)^n). 3. Поточна вартість витрат (Іо) порівнюється з поточною вартістю дох-ів (РV). Різниця між ними складає чисту приведену (поточну) вартість дох-ів (NPV); 2) внутрішня ставка прибутковості і-й - характеризує ставку дисконту, за якої дисконтована вартість чистого грош. потоку за і-йним проектом дорівнює теперішній вартості інвестиц. витрат за ним. Отже, внутрішня норма дохід-ті являє собою таку ставку дисконту, за якої показ-к чистої приведеної вартості за і-йним проектом набирає нульового значення – власне визначення даної ставки здій-ся методом ітеративного підбору такої величини ставки дисконтування, при якому чиста поточна вартість дор.0. Внутр. норма дохід-ті визначає максим. допустиму ставку дисконту, за якої можна інвестувати кошти без будь- яких втрат для власника, це крит. рівень вартості капіталу, який можна використовувати в конкретному інвестиц. проекті. Визначення показ-ка внутрішньої норми дохід-ті на практиці - це послідовний багато вар. вибір різних ставок дисконту з поступовим наближенням до нульового значення чистої приведеної вартості за і-йним проектом. 3) індекс прибутковості і-й – визначає відносну, а не абс. характеристику ефект-ті і-й і визн-ся сума 1 та відношення чистої поточної вартості і-й до повних інвестиц. витрат за проектом, характеризуючи, який рівень генерованих проектом дох-ів можна одержати на одну гривню капіт. витрат; 4) дисконтований строк окупності і-й – розрахунок здій-ся як і звичайний строк окупності і-й, але з врахуванням норми дисконтування, трактується кя мін. термін погашення інвест. кредиту, залученого в обсязі повних інвестиц. витрат проекту, причому %на ставка кредиту має дорівнювати ставці дисконтування. Ін. словами – це такий момент часу, коли поточна вартість дох-ів, одержаних в рез-ті реалізації проекту, дорівнюватиме обсягу інвестиц. витрат. Сукупна вартість володіння – така модель дозволяє мінімізувати вартість володіння при заданих параметрах функціональних можл-ей проекту; найзаг.шим визначенням сукупної вартості є повний комплекс витрат, пов’язаних з впров-ням і викор-ням проекту, які сприймаються як єдині витрати на здій-ня проекту, при цьому поділяючись за певними критеріями на первинні та наступні, прямі чи опосередковані, явні чи приховані. Детальна класифікація витрат дозволяє розрахувати сукупну вартість володіння таким проектом і відповідно за цим критерієм обирати альтернативні варіанти. KPI (ключові показ-ки еф-ті) і такі методики як BSC (система збалансованих показ-ів) , мають досить просту філософію: для того, щоб чимось керувати, потрібно його попередньо виміряти. Це якраз і є показ-ки, які вимірюють ті чи інші процеси, рез-ти, які є важл. на даному етапі, напр., для реалізації проекту. При створенні системи KPI важливо, щоб такі показ-ки були зрозумілими для всіх учасників проекту. Найчастіше буває так, що учасники зосереджуються на їх ділянці роботи, по-різному розуміючи еф-ть операцій. Система KPI дозволяє звести уявлення про те, як слід виконувати проект до однакового розуміння, надати цільової направленості учасникам і зробити виконання проекту єдиним узгодженим механізмом. При цьому учасники не витрачають час на те, щоб на неформальному рівні дійти згоди в певних питаннях. KPI – це «самі по собі» показ-ки, а якщо їх взаємно узгодити і пов’язати в одну систему, то має місце вже BSC, де в кожній важливій сфері реалізації проекту визначаються власні ключові показ-ки, узгоджені зі стратегією. З доп. збалансованої системи показ-ів (Balanced Scorecard, BSC) можна оцінювати еф-ть не лише проектів чи і-й, а й цілих компаній і комерц. структур, ця модель є інструментом, який дозволяє визначити стратегію на майбутнє. Авторами системи є Роберт Каплан та Девід Нортон. До осн. характеристик моделі слід віднести: 1) зорієнтованість не лише на високі фін. показ-ки як відмітки високої ефе-ті, 2) дана система сфокусована на процесах, а не окремих метриках, тобто цікавити має не той факт, напр., яку суму в розрахунку на одну акцію акціонер отримав в минулому, а, скажімо, як йому далі діяти, аби не втратити досягнутого рівня доходності. Можна сказати, що така система є засобом перетворення загальних уявлень про майбутнє і стратег. замислів високого рівня в конкретні кількісні цілі; це система упр-ня, яка дозволяє керівникам переводити стратегічні цілі компанії в чіткий план оперативної дія-ті підрозділів і ключових прац-ів і оцінювати рез-ти їх дія-ті з точки зору реалізації стратегії з доп. ключових показ-ів ефек-ті. Технологічно, побудова BSC для включає кілька необх. елементів: карту стратег. задач проекту, пов’язаних зі стратег. цілями, безпосередньо карту збалансованих показ-ів, які кількісно вимірюють ефе-ть процесу, точку досягнення цілі і строки, цільові проекти (навчання, дод. І.), які забезпечують впров-ня необх. змін та «інструментальні панелі» керівників різних рівнів дял контролю і оцінки дія-ті – сукупність показ-ів, якими оперує кожен менеджер залежно від свого рівня. Побудова BSC здій-ся так, щоб задачі і показ-ки менеджерів вищого рівня в інтегрованому вигляді відображали задачі і показ-ки менеджерів нижчого рівня. Таким чином, вдається зробити реалізацію стратегії регулярною дія-тю всіх учасників. Модель «стейкхолдер – зацікавлена особа в самій компанії, що не належить до компанії, напр. акціонер компанії, банк» допомагає знайти шлях створення макс. доданої вартості для кожної групи стейкхолдерів: сочатку потрібно визначити інтереси (потреби) кожної групи, потім вибрати індикатори, викор-ня яких дозволить встановити чи досягнені цільові показ-ки, тобто чи вдалося задовольнити потреби стейкхолдерів. Піраміда рез-тивності дозволяє визначит цілі і описати їх хар-ки на кожному рівні упр-ня проектом, з доп. цього інструменту можна встановити всі взаємозв’язки між ключовими елементами, що впливають на еф-ть проекту.

 

 

28