Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 21. Заходи зниження інвестиційного ризику (стисло) - Курс Інвестування (стисло) - Studbook
Главная->Інвестування->Содержание->21. Заходи зниження інвестиційного ризику (стисло)

Курс Інвестування (стисло)

21. Заходи зниження інвестиційного ризику (стисло)

1. Диверсифікація – розподіл інвестиц. коштів між окремими активами; є способом ↓ ризику.

2. Лімітування – встановлення обмежень на витрати, продаж, кредитування, що є суттєвим засобом зниження ризиків.

3. Страх-ня - зниженням дох-ів інвесторів при уникненні або зменшенні ступеня ризику; це передача певних ризиків страх. компанії. Процеси страх-ня і-й та упр-ня інвестиц. ризиками спрямовані на своєчасне завершення робіт підрядником при затратах, що знаходяться в межах визначеної замовником суми.

4. Сек’юритизація – представляє собою фін-ня чи рефін-ня тих чи інших активів компанії, що приносять дохід, шляхом їх перетворення в ліквідну форму через випуск ЦП. Це дозволяє активи, що сек’юритизуються, вивести із «зони ризику. Сек’юритизація заключається у активному використанні ЦП в якості інструменту для отримання позикових коштів, в тому числі таких, що емітуються фірмами, у порівнянні з прямим банк. кредитуванням; це випуск ЦП в обмін на борг.

5. Хеджування – це спосіб страхування від можл. втрат шляхом укладення врівноважуючого договору (форвардні, ф’ючерсні та опціонні контракти). Хеджування – це процес страх-ня ризику від можл. збитків шляхом переносу ризику зміни ціни з однієї особи на іншу через укладення контракту, який призначений для страх-ня ризиків зміни ціни – хеджа між стороною, що страхує ризик (хеджером), та стороною, що бере ризик на себе (спекулянтом). Предметом контракту можуть бути різні активи – товари, валюта, акції, облігації тощо. Це дозволяє виключити невизначеність майб. грош. потоків, хоча ризик не зникає. Його бере на себе спекулянт, який іде на одержання П, граючи на різниці цін. Взагалі, при прийнятті рішення про хеджування важливо оцінити величину потенційних втрат, які компанія може понести в разі відмови від хеджа.

6. Механізм розподілу ризиків - 1) між учасниками інвестиц. проекту; 2) між під-вом і постач-ми (псування майна у процесі транспортування); 3) між учасниками лізингової операції: під-во передає орендодавцю ризик морального старіння активу, втрати ним техн. продуктивності.

 

 

23