Курс Інвестування (стисло)

1.Основні засади та проблеми інвестування (стисло)

2.Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість країни  (стисло)

3. Напрями та об’єкти інвестування (стисло)

4. Форми інвестування (стисло)

4.1. Класифікація інвестицій (стисло)

5. Фінансові Інвестиції (стисло)

6. Інвестиції у виробничі фонди (стисло)

7. Інтелектуальне Інвестування. (стисло)

8. Іноземне інвестування (стисло)

9. Інвестування в інновації (стисло)

10. Інвестиційний процес та його учасники (стисло)

11. Фінансова група, фінансова компанія, холдинг (стисло)

11.1. Функціональні учасники інвестиційного процесу (стисло)

12. Суб’єкти інвестиційної діяльності (стисло)

 13. Портфель цінних паперів (стисло)

14. Стратегія портфельного інвестування (стисло)

15. Ринок ЦП та його учасники (стисло)

16, 17. Фінансові інструменти ринку цінних паперів (стисло)

18. Концепція і вимірювання ризиків (стисло)

19. Види ризиків (стисло)

20. Інвестиційні ризики (стисло)

21. Заходи зниження інвестиційного ризику (стисло)

22. Фінансові ресурси інвестування (стисло)

23. Способи залучення капіталу (стисло)

24. Структуризація капіталу (стисло)

25. Інвестиційна стратегія (стисло)

26. Оцінювання ефективностіті інвестицій (стисло)

27. Життєвий цикл проекту (стисло)

28., 32. Визначення вартості капіталу (стисло)

29.Інвестування капіталу в економіці  (стисло)

30. Оцінка грошових потоків за проектом (стисло)

31. Методи оцінки інвестиційних проектів (стисло)

33. Звіт про прибутки та збитки (стисло)

34. Баланс (стисло)

35. План грошових потоків. Звіт про рух грошових коштів (стисло)

35. Фінансовий план інвесторів проекту. (стисло)

36. Формуванняня звітних документів (стисло)

37. Макроекономічне регулювання інвестиційного процесу (стисло)

38. Індикативне планування інвестицій (стисло)

39. Інвестиційний проект, його бізнес-планування  (стисло)

40., 41., 42. Способи реалізації інвестиційних проектів (стисло)

46. Джерела фінансування (стисло)

43. Ресурсне забезпечення інвестиційного процесу (стисло)

44. Розрахунки в інвестиційній сфері (стисло)

45. Моніторинг інвестиційного проекту Складовою оперативним керування проектом (стисло)

47. Реінженірингові бізнес-проекти (стисло)

48. Ціноутворення в інвестиційній сфері

49. Загальне положення проектування

50.     Інвестиційні кошториси (стисло)

 

1