Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Семінарське заняття - Курс Банківська Система - Studbook

Курс Банківська Система

Семінарське заняття

1. Охарактеризуйте основні моделі фондового ринку та здійсніть класифікацію операцій банків з цінними паперами.

2. З якими видами цінних паперів можуть здійснювати операції банки України?

3. Розкрийте процедуру випуску акцій при створенні банку.

4. Які основні шляхи (способи) збільшення розміру статутного капіталу банку?

5. Опишіть порядок формування резервів на відшкодування можливих втрат за операціями з цінними паперами.

6. Охарактеризуйте брокерську і дилерську діяльність банку на ринку цінних

паперів.

 

Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

1. Опишіть процедуру додаткового випуску акцій шляхом їхнього публічного

розміщення.

2. Охарактеризуйте структуру проспекту емісії акцій.

3. Які види облігацій можуть емітувати банки в Україні?

4. Здійсніть порівняльну характеристику основних ознак іпотечних сертифікатів та іпотечних облігацій.

 

Самостійна робота студента

1. Охарактеризуйте порядок випуску банками депозитних сертифікатів.

2. Які види портфеля цінних паперів можуть формувати банки відповідно до

вимог Національного банку України?

3. Які основні етапи інвестиційного процесу в банку?

4.  Опишіть процедуру фундаментального аналізу цінних паперів.

6. Охарактеризуйте основні методи визначення «дійсної» вартості цінних

паперів?

 

Література

Основна: [1,6,7,10,30,31,32,33,34,35]

Додаткова: [56,57]

 

 

94