Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 4. Види операцій Національного банку - Курс Банківська Система - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->4. Види операцій Національного банку

Курс Банківська Система

4. Види операцій Національного банку

НБУ має статутний капітал розміром 10 млн. грн., який є державною власністю. Джерелами його формування є доходи кошторису НБУ, а при необхідності – кошти Держбюджету.

В процесі діяльності НБУ отримує доходи: процентні -   за надані кредити комерційним банкам та Уряду, за розміщеними депозитами; комісійні - за послуги СЕП, за розрахунково-касове обслуговування банків та клієнтів, за операціями на фондовому та валютному ринках; операційні - інкасація та перевезення грошей, реєстрація та ліцензування банків, пунктів обміну валют, окремих видів банківських операцій та ін.

За винятком кошторисних витрат та амортизаційних відрахувань НБУ отримує прибуток, за рахунок якого створюється резервний фонд та фонди загального призначення.

Оскільки НБУ є державним, то в кінці кожного року сума перевищення доходів над витратами перераховується до бюджету і використовується для покриття дефіциту, тому прибуток НБУ не оподатковується. Якщо витрати перевищують доходи, то різниця фінансується з бюджету. Виходячи з цього, одержання прибутку не є метою діяльності НБУ.

НБУ для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює такі операції:

    1) надає кредити банкам для підтримки ліквідності за ставкою не нижче ставки рефінансування НБУ та в порядку, визначеному Національним банком;

    2) надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції терміном на 5 років;

    3) здійснює дисконтні операції з векселями і чеками в порядку, визначеному Національним банком;

     4) купує та продає на вторинному ринку цінні папери у порядку, передбаченому законодавством України;

     5) відкриває власні кореспондентські та металеві рахунки у закордонних банках і веде рахунки банків-кореспондентів;

     6) купує та продає валютні цінності з метою монетарного регулювання;

     7) зберігає банківські метали, а також купує та продає банківські метали, дорогоцінні метали та камені та інші коштовності, пам'ятні та інвестиційні монети з дорогоцінних металів на внутрішньому і зовнішньому ринках без квотування і ліцензування;

    8) розміщує золотовалютні резерви самостійно або через банки, уповноважені ним на ведення валютних операцій, виконує операції з золотовалютними резервами України з банками, рейтинг яких за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А;

   9) приймає на зберігання та в управління державні цінні папери й інші цінності;

  10) видає гарантії і поруки відповідно до положення, затвердженого Радою Національного банку;

   11) веде рахунок Державного казначейства України без оплати і нарахування відсотків;

   12) виконує операції по обслуговуванню державного боргу, пов'язані із розміщенням державних цінних паперів, їх погашенням і виплатою доходу за ними;

   13) веде особові рахунки працівників Національного банку;

    14) веде рахунки міжнародних організацій;

   15) здійснює безспірне стягнення коштів з рахунків своїх клієнтів відповідно до законодавства України, в тому числі за рішенням суду.

    НБУ має право здійснювати й інші операції, необхідні для забезпечення виконання своїх функцій.    За надані відповідно до закону послуги (здійснені операції) НБУ має право встановлювати плату.

 

 

7