Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Семінарське заняття - Курс Банківська Система - Studbook

Курс Банківська Система

Семінарське заняття

1.У чому особливість бланкового кредиту?

2. Які переваги кредитів під заставу цінних паперів?

3. У чому суть контокорентного кредиту?

4. Що таке контокорентний рахунок?

5. Що таке овердрафт?

6. Назвіть суб’єкти та об’єкти іпотечного кредиту.

7. Яким основним вимогам повинен відповідати потенційний позичальник

банківського  кредиту?

 

 

Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача:

1. Якими способами може надаватися кредит позичальнику банківським консорціумом?

2. У чому полягає відмінність між консорціумним кредитом і паралельним кредитом?

3. У чому суть іпотечного кредиту?

4.Розкрийте механізм акцептного та акцептно-рамбурсного кредитів.

5. У чому полягає специфіка лізингу як різновиду міжнародного кредиту?

 

Самостійна робота студента

1.Охарактеризуйте особливості кредитування банками фізичних осіб на

споживчі цілі та нагальні потреби.

2. Дайте характеристику структури договору про надання споживчого кредиту і назвіть особливості його укладення.

3. Охарактеризуйте схеми фінансування житлового будівництва, які діють в Україні.

4. Які особливі вимоги висуваються банками до позичальників – фізичних осіб?

5. Охарактеризуйте основні умови кредитування фізичних осіб.

6. Чим обмежуються розміри кредитів, що видаються фізичним особам?

 

Література

Основна: [1,6,30,31,32,33,34,35]

Додаткова: [56,57]

 

 

76