Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2. Кредити під заставу цінних паперів. - Курс Банківська Система - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->2. Кредити під заставу цінних паперів.

Курс Банківська Система

2. Кредити під заставу цінних паперів.

В умовах ринкової економіки більшість підприємств володіє значною кількістю цінних паперів, які можуть бути використані для забезпечення банківських кредитів. Кредити під заставу цінних паперів - зручна форма кредитних відносин між кредитором і позичальником, оскільки вони ґрунтуються на доволі нескладній операції прийому в заставу та визначенні вартості цінних паперів. Витрати на зберігання такої застави незначні. Також

простим є оцінювання їхньої заставної вартості, яке звичайно проводиться на фондовій біржі.

В забезпечення кредиту як об'єкт застави позичальником можуть бути подані різного роду цінні папери: акції, облігації, короткотермінові казначейські зобов'язання, векселі, депозитні сертифікати. При цьому до застави приймаються як іменні цінні папери, так і на пред'явника.

Перед видачею позик під цінні папери банк має взяти до уваги ряд чинників:

1)      якість цінних паперів, які заставляються (тобто справжність і

платоспроможність відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»);

2)      можливість реалізації цінних паперів на вторинному ринку як об'єктів застави, тобто ліквідність цінних паперів (наприклад, за умовами випуску не підлягають реалізації на фондовій біржі цінні папери пайових товариств і акціонерних товариств закритого типу);

3)      платоспроможність банку, фірми, акціонерного товариства й інших організацій, які випустили цінні папери (чим вища їхня репутація або чим стабільніший дохід, який виплачується за цінними паперами, тим стійкіший курс цінних паперів і вища їхня реалізованість);

4)      наявність у цінних паперів ринкової вартості, тобто їхнє котирування на фондовій біржі.

 

 

69