Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 2. Характеристика кредитних ризиків. - Курс Банківська Система - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->2. Характеристика кредитних ризиків.

Курс Банківська Система

2. Характеристика кредитних ризиків.

Кредитний ризик - сукупність імовірних небажаних подій при здійсненні фінансових угод, суть яких полягає в тому, що контрагент банку не зможе виконати взятих на себе за угодою зобов'язань і при цьому не вдасться скористатися наявними засобами захисту. У рамках найбільш простого уявлення про кредитний ризик він являє собою ризик невиконання дебітором чи контрагентом по угоді своїх зобов'язань перед організацією, тобто ризик виникнення дефолту дебітора або контрагента. У рамках даного визначення носіями кредитного ризику є в першу чергу угоди прямого і не прямого кредитування (прямий ризик) і угод купівлі/продажу активів без передоплати з боку контрагента і гарантій розрахунків з боку третіх осіб (розрахунковий ризик). Носіями кредитного ризику є в тому числі і корпоративні цінні папери (акції, облігації, векселі).

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання завжди ставить отримання доходів у залежність від ризику. Ризик та доход являють собою дві взаємопов'язані та взаємообумовлені фінансові категорії. Для фінансового менеджера ризик - це міра відхилення від бажаного результату. Різні інвестиційні проекти мають різний ступінь ризику, причому найбільш доходний варіант вкладення капіталу може виявитись настільки ризикованим, що, як мовиться, "гра не варта свічок".

Кредитний ризик - це ризик, пов'язаний з можливістю невиконання позичальником своїх фінансових зобов'язань, тобто з небезпекою втрати банком основної суми позики і процентів за нею. Інакше кажучи, це ризик несплати позичальником кредитору основного боргу і процентів за його користування. Звідси випливає, що кредитний ризик слід розуміти як імовірність, а точніше загрозу втрати банком частини своїх ресурсів, недоотримання прибутків або збільшення витрат у результаті здійснення певних фінансових операцій.

Для кожної кредитної операції характерні свої особливості, що визначають ступінь ризику. Так, кредитний ризик може виникати через погіршення фінансового стану позичальника, відсутність належних організаційних здібностей у його керівництва, недостатню підготовку працівника, який приймає рішення про кредитування, та інші обставини. Слід зазначити, що кредитний ризик формується з кількох самостійно діючих видів ризику. Поняття кредитного ризику асоціюється не лише з процесом кредитування. Кредитний ризик має відношення до всіх фінансових угод, для яких характерним є виникнення пари "кредиторська вимога - боргове зобов'язання". Це стосується кореспондентських рахунків даного комерційного банку в інших банках, ринкових фінансових інструментів (свопи, форварди, ф'ючерси, опціони), операцій з цінними паперами, а також лізингових та факторингових операцій.

Показники і методи оцінки кредитного ризику

В основі процедур оцінки кредитних ризиків лежать наступні поняття:

•      Імовірність дефолту - імовірність, з якою дебітор протягом деякого терміну може виявитися в стані неплатоспроможності;

•         Кредитний рейтинг - класифікація дебіторів організації, контрагентів емітентів цінних паперів або операцій з погляду їхньої кредитної надійності;

•         Кредитна міграція - зміна кредитного рейтингу дебітора, контрагента, емітента, операції;

•         Сума, піддана кредитному ризику - загальний обсяг зобов'язань дебітора, контрагента перед організацією, сума вкладень у цінні папери емітента і т.д.;

•         Рівень втрат у випадку дефолту - частка від суми, підданої кредитному ризику, що може бути втрачена у випадку дефолту.

Власне оцінка кредитного ризику може робитись з двох позицій - оцінка кредитного ризику окремої операції і портфеля операцій.

Базова оцінка (без урахування кредитної міграції) кредитного ризику окремої операції може робитись з різним рівнем деталізації:

•         оцінка суми, підданої ризику;

•         оцінка імовірності дефолту;

•         оцінка рівня втрат у випадку дефолту;

•         оцінка очікуваних і несподіваних втрат.

На практиці найбільш проста в одержанні сума, піддана ризику. Більш складно, але також реально кількісно оцінити рівень втрат у випадку дефолту. Строга кількісна оцінка імовірності дефолту в сучасній українській практиці ускладнена через відсутність надійної статистики неповернень і банкрутств. Однак імовірність дефолту на практиці при прийнятті рішень може бути оцінена експертним методом. Оцінка очікуваних і несподіваних втрат є похідною оцінкою від трьох попередніх.

 

63