Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 1.Сутність банківського кредитування - Курс Банківська Система - Studbook
Главная->Банківська система->Содержание->1.Сутність банківського кредитування

Курс Банківська Система

1.Сутність банківського кредитування

Кредит - це позиковий капітал, що передається кредитором по­зичальнику у тимчасове користування на певних умовах.

При здійсненні кредитування банк виходить із необхідності забезпечення поєднання інтересів банку, його акціонерів та клієнтів.

Політика Банку у сфері кредитування визначається Спостережною Радою, Правлінням банку, Комітетом управління активами та пасивами та Кредитним комітетом Банку в межах їх повноважень, у тому числі шляхом:

— встановлення планових обсягів і структури кредитних ресурсів та кредитних вкладень;

— визначення пріоритетних напрямів кредитних вкладень з урахуванням існуючих ризиків;

— затвердження методики оцінки фінансового стану позичальника тошо. Спостережна Рада та Правління банку забезпечує впровадження кредитної політики банку.

Для подальшого формування довгострокової кредитно-інвестиційної політики банку та внесення до на необхідних коригувань, які враховують суттєві зміни в політично-економічній сфері та інших факторах зовнішнього для банка середовища, банком проводяться регулярні маркетингові дослідження та аналіз основних ризиків з метою визначення найбільш прибуткових напрямів вкладення кредитних коштів банку у відповідні галузі економіки та види бізнесу.

Процес кредитування включає контроль з боку банку за виконанням умов кредитної угоди. Особлива увага приділяється своєчасності сплати позичальником процентів за користування позичкою.

         При здійсненні кредитування банк виходить із необхідності забезпечення поєднання інтересів банку, його акціонерів та клієнтів.

Політика Банку у сфері кредитування визначається Спостережною Радою, Правлінням банку, Комітетом управління активами та пасивами та Кредитним комітетом Банку в межах їх повноважень, у тому числі шляхом:

— встановлення планових обсягів і структури кредитних ресурсів та кредитних вкладень;

— визначення пріоритетних напрямів кредитних вкладень з урахуванням існуючих ризиків;

— затвердження методики оцінки фінансового стану позичальника тошо. Спостережна Рада та Правління банку забезпечує впровадження кредитної політики банку.

Для подальшого формування довгострокової кредитно-інвестиційної політики банку та внесення до на необхідних коригувань, які враховують суттєві зміни в політично-економічній сфері та інших факторах зовнішнього для банка середовища, банком проводяться регулярні маркетингові дослідження та аналіз основних ризиків з метою визначення найбільш прибуткових напрямів вкладення кредитних коштів банку у відповідні галузі економіки та види бізнесу.

Кредитні операції здійснюються банком в межах наявних кредитних ресурсів. Джерелами формування банківських кредитних ресурсів є власні кошти Банку, залучені кошти (залишки коштів на кореспондентських рахунках в національній та іноземній валютах, залучені кошти юридичних і фізичних осіб на строкові депозитні рахунки та депозитні рахунки "до запитання") та запозичені кошти (міжбанківські кредити).

Банківський кредит - це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на засадах строковості, повернення, платності, забезпеченості та цільового використання.

Строковість кредиту означає, що позики видаються на певний строк, по закінченні якого вони повинні бути повернені.

Повернення кредиту означає, що отримані підприємством залучені кошти повинні бути повернені через певний час. Повернення кредиту забезпечується безперервністю кругообігу коштів і переходом їх в завершальній стадії в грошову форму.

Платність кредиту полягає в тому, що кредити банк видає підприємствам за певну плату, яка називається процентом. Розмір процента встановлюється з таким розрахунком, щоб сума отриманих від позичальника відсотків покривала витрати банку по залученню коштів, необхідних для даного кредиту, витрат на ведення банківської справи і забезпечувала одержання певного доходу.

Принцип забезпеченості кредиту означає наявність у банку права для захисту своїх інтересів, недопущення збитків від неповернення боргу через неплатоспроможність позичальника. В банківській практиці найбільш розповсюдженими є такі форми забезпечення кредитів: застава майна, гарантія або поручительство, страхування кредиту та інші.

Цільовий характер використання передбачає вкладення позичкових коштів на конкретні цілі, передбачені кредитним договором. Кредити надаються на здійснення таких заходів: збільшення основних та оборотних фондів підприємств; накопичення сезонних запасів ТМЦ, незавершеного виробництва, готової продукції та товарів; інвестиції; викуп державного майна; споживчі потреби громадян; інші заходи, у разі розриву між надходженнями коштів та їх витратами в процесі виробництва. Забороняється надання кредитів на покриття збитків господарської діяльності позичальника і формування та збільшення статутного фонду комерційних банків та інших господарських товариств.

 

 

57