Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/studb20/public_html/index.php on line 4
 Семінарське заняття - Курс Банківська Система - Studbook

Курс Банківська Система

Семінарське заняття

1. Сутність грошово-кредитної політики та її інституційна основа

2. Цільова спрямованість грошово-кредитної політики

3. Типи грошово-кредитної політики

4. Місце і роль грошово-кредитної політики в загальній економічній політиці держави

5. Особливості визначення і формування грошово-кредитної політики в Україні.

 

Індивідуальна робота студента під керівництвом викладача

1. Дослідіть механізм формування пропозиції грошей в Україні. Побудуйте графіки та діаграми на основі зібраних даних.

2. Проаналізуйте особливості грошово-кредитної політики НБУ у різні періоди розвитку економіки України.

3. На основі даних офіційного сайту НБУ проведіть аналіз динаміки облікової ставки та норм резервування за 10 останніх років. Результати проведеного аналізу представте у вигляді таблиць та графіків.

 

Самостійна робота студента

1.                  Які вимоги (критерії) висуваються до економічних показників, що вибираються центральними банками як проміжні та тактичні цілі?

2.                Як ви розумієте сутність та механізм інфляційного таргетування?

3.                Які особливості перехідної економіки ускладнюють дію передавального механізму грошово-кредитної політики в Україні?

4.                На підставі яких показників можна визначити рівень ефективності грошово-кредитної політики НБУ?

5.                Чим політика монетарної експансії відрізняється від політики рефляції?

6.                Чим політика монетарної рестрикції відрізняється від політики дезінфляції?

7.                Який з існуючих чотирьох типів монетарної політики є найбільш доцільним для України в поточному році? Поясніть свою відповідь.

.

 

Література

Основна: [1,6,30,31,32,33,34,35]

Додаткова: [56,57]

 

 

21